‘ปู จิตกร’ กังขากระบวนยุติธรรม ‘ไผ่ ดาวดิน’ โดน ม.112 คนเดียว วอนสังคมมองอย่างไร้อคติ

พิธีกรรายการ เรื่องเล่าของแผ่นดิน ทาง Blue Sky TV โพสต์กังขากระบวนยุติธรรม ทำไม ‘ไผ่ ดาวดิน’ โดน ม.112 อยู่คนเดียว วอนสังคมมองอย่างไร้อคติ จุดเทียน #Freepai เข้าสู่วันที่ 18 ขณะที่ กลุ่ม LLTD ปล่อยภาพแต่งนักโทษแจมมิ่ง มธ. ชี้ถอนประกันไผ่อยุติธรรมในนามของกฎหมาย

<--break- />

ภาพบุคคลแต่งกายคล้ายนักโทษปรากฏตัวตามที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ม.ค. 2560 ความคืบหน้ากรณี จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นสั่งเพิกถอนสัญญาการปล่อยตัวชั่วคราว (ถอนประกันตัว) ในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หลังแชร์บทความพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 จากเว็บไซต์ BBC Thai ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลให้เพิกถอนการประกันตัว ด้วยเหตุที่ว่า ไผ่ มีพฤติกรรมในลักษณะ “เยาะเย้ยพนักงานสอบสวน” ต่อมา 22 ธ.ค.59 ศาลได้ไต่สวนคำร้องของพนักงานสอบสวน และมีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัว โดยให้เห็นผลว่า ผู้ต้องหาไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง และมีพฤติกรรม “เย้ยหยันอำนาจรัฐ” ส่งผลให้ถูกฝากขังมาตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 59 ถึงขณะนี้

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ปู จิตกร บุษบา คอลัมนิสต์การเมือง เส้นใต้บรรทัด หนังสือพิมพ์แนวหน้า และพิธีกรรายการ เรื่องเล่าของแผ่นดิน ทาง Blue Sky TV โพสต์ข้อความวิจารณ์การดำเนินคดีต่อ ไผ่ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่า มีอยู่ประการหนึ่ง ที่ตนก็ไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินคดีแบบไทยๆ อยู่เหมือนกัน คือ ไผ่ ดาวดิน แชร์บทความจากเพจ BBC Thai เขาโดนคดี ม.112 แต่ทำไมบีบีซีซึ่งเป็นผู้เสนอบทความไม่โดน และมีคนแชร์ไปอีกหลายพันคน ก็ไม่โดน ทำไมไผ่โดนคนเดียว

ปู จิตกร บุษบา พิธีกรรายการ เรื่องเล่าของแผ่นดิน ทาง Blue Sky TV 

“การมองเรื่องนี้ อย่ามองอย่างมีอคติว่า นั่นคือ ไผ่ แต่ให้มองภาพรวมว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของเรา เพราะจำเลยที่ 1 นั้น ควรเป็นเพจบีบีซีไทย มิใช่หรือ บ้านเมืองเราต้องการความยุติธรรมที่แท้จริงและชัดเจนก่อนความปรองดองครับ บ้านเมืองจึงจะสงบสุขภายใต้กติกาที่เที่ยงตรงไม่เลือกปฏิบัติ สงบสุขได้โดยไม่ต้องทำพิธีปรองดองลวงๆ”

จุดเทียน #Freepai เข้าสู่วันที่ 18

สำหรับการรณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยตัว ไผ่ นั้นยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 18 แล้ว กับการโพสต์ภาพจุดเทียน และติดแฮซแท็ก #Freepai

LLTD ปล่อยภาพแต่งนักโทษแจมมิ่ง มธ. ชี้ถอนประกันไผ่อยุติธรรมในนามของกฎหมาย

ขณะที่เพจ กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) โพสต์ภาพบุคคลแต่งกายคล้ายนักโทษปรากฏตัวตามที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมโพสต์แถลงการณ์ของกลุ่มด้วยโดย

รายละเอียดแถลงการณ์

แถลงการกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย
ต่อกรณีการถอนประกันตัว จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน)

สืบเนื่องจากวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัวในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน) เนื่องด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการเย้ยหยันอำนาจรัฐ ในนามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจแห่งรัฐและด้วยความเชื่อในฐานะเสียงอันเสรีของประชาชนผู้ตื่นรู้และมีความสามารถในการตระหนักถึงความเป็นธรรม กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยมีความกังวลอย่างยิ่งและไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งศาลดังกล่าวด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัว ครอบครัวของ จตุภัทร์ ได้ดำเนินการขอประกันตัวต่อมาอีกหลายครั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่า จตุภัทร์ จำเป็นจะต้องเข้าสอบไล่เพื่อจบการศึกษา แต่ศาลกลับมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวโดยปราศจากเหตุผล ประกอบกับมีพบว่ามีกระบวนการฝากขังที่มิชอบ ทั้งนี้การอุทธรณ์คำสั่งทั้งหลายไม่ได้รับการตอบสนอง เสมือนหนึ่งว่า จตุภัทร์เป็นผู้กระทำความผิด หาใช่ผู้ต้องหาไม่ เช่นนี้ย่อมกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำความอยุติธรรมในนามของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ปรากฎในสังคมของผู้มีอารยะและปัญญาชนที่เจริญแล้วอันมีหลักนิติรัฐที่ไม่อาจละเมิดได้โดยธรรมชาติเป็นเครื่องชี้นำ

ประการที่สอง ผลจากการยกคำร้องการขออุทธรณ์คำสั่งถอนประกันตัวเป็นเหตุให้ จตุภัทร์ ไม่ได้เข้าสอบไล่ อันจะนำไปสู่การไม่สามารถจบการศึกษาได้ กลุ่มฯ มีความเห็นว่า การกระทำแต่ในนามของกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นเหตุบ่อนทำลายอนาคตของผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการละเมิดต่อความเป็นมนุษย์ของบุคคลอย่างร้ายแรง หากผู้กระทำในนามกระบวนการยุติธรรมละเมิดต่อความยุติธรรมเสียเองแล้ว ย่อมมิอาจหวังพึงสิ่งใดจากรัฐได้ แน่นอนว่าย่อมเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐเอง อนึ่ง กลุ่มฯ เสนอความเห็นว่า ทางสถาบันการศึกษาควรพิจารณาการถึงสภาพการณ์อันไม่อำนวยให้แก่การเข้าสอบของนายจตุภัทร์ เป็นเหตุอันสมควรในการพิจารณามาตราการเยียวยาอย่างเหมาะสม

ประการที่สาม การพิจารณาคดีรวมถึงคำร้องทั้งหมดเป็นไปในทางลับ ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดความเป็นธรรมและเปิดเผย ในฐานะคดีการเมือง ซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณชนและเพื่ออำนวยความโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย ศาลควรเปิดให้การพิจารณาคดีสามารถสังเกตการณ์ได้จากสาธารณะ รวมถึงให้คำวินิจฉัยที่ชัดเจนคลายต่อข้อสงสัยของสาธารณชนได้

กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ขอยืนยันถึงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ชอบหลักการในข้อเสนอทั้งหมดที่กล่าวไปในข้างต้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอันเสมอหน้า ปราศจากการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม และในฐานะประชาชนผู้กังวลต่อสวัสดิภาพของสังคม จึงเรียนต่อสังคมมาด้วยความกังวลต่อสถานการณ์นี้

 

ภาพบุคคลแต่งกายคล้ายนักโทษปรากฏตัวตามที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์