ร้องปลดรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

'สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย' เรียกร้องกระทรวงพาณิชย์ต้องปลดรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยทันทีเพื่อสร้างมาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการไทย
 
28 ม.ค. 2560 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการณ์ เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ต้องปลดรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยทันทีเพื่อสร้างมาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการไทย ระบุว่าตามที่สื่อมวลชนทั่วโลกได้รายงานพฤติการณ์ของนายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่กระทำการโดยเจตนาอย่างผิดกฎหมาย ในการลักทรัพย์ภาพวาดในโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นจนถูกจับได้ เป็นที่น่าอับอายของสาธารณชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปทั่วโลก อันสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ตกต่ำถึงขีดสุดของข้าราชการไทยนั้น
          
แม้การกระทำดังกล่าวจะได้มีการเจรจาประนีประนอมยอมความ ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายและจ่ายค่าปรับตามกบิลเมืองของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนั้น แต่ความดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลในทางภาพลักษณ์ต่อคนไทยหรือข้าราชการไทยทั้งประเทศ ซึ่งทางการไทยไม่ควรจะยุติเรื่องดังกล่าวลงโดยเด็ดขาด เนื่องจากนายสุภัฒ เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการไทย การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐาน “ลักทรัพย์” แล้ว ยังถือว่ามีความผิดทาง “วินัย” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อีกด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ “ก.พ.” ที่จะต้องเร่งดำเนินการสอบสวนเอาผิดตามมาตรา 8(7)ประกอบมาตรา 36 ข.(4) มาตรา 80, 82(1)(10) มาตรา 83(5)และมาตรา 85(4)(7) เพราะเข้าข่าย “เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องสั่งให้ อ.ก.พ.กระทรวงฯดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 16(3)ประกอบมาตรา 67 ซึ่งต้องเอาผิดทางวินัยร้ายแรงและ “สั่งให้ออกจากราชการ” โดยทันที ตามมาตรา 91, 93 ประกอบมาตรา 97 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพราะความผิดที่เกิดขึ้นมีรูปธรรมที่ชัดเจน จากการรับสารภาพ การชดใช้ค่าภาพและการจ่ายค่าปรับในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นจะต้องดำเนินการยกเลิกบำนาญและสวัสดิการทั้งปวงเสียทั้งหมดด้วย เพื่อสร้างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานในการลงโทษทางวินับข้าราชการที่กระทำการที่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อข้าราชการทุกระดับ ที่อาจจะไปก่อเหตุทำลายชื่อเสียงของประเทศในลักษณะนี้อีกต่อไป
 
อนึ่ง หากกรณีที่เกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อรองอธิบดีฯ ดังกล่าว หรือพยายามที่จะอุ้มหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วไซร้ สมาคมฯจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะใช้สิทธิทางกฎหมายดำเนินการเอากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท