ประกาศใช้กฎหมายบีโอไอใหม่เว้นภาษีเงินได้สูงสุด 13 ปี ลดหย่อน 50% สูงสุด 10 ปี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2560 เปิดทางบีโอไอใช้เครื่องมือใหม่ดึงดูดการลงทุนกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 9-13 ปี 
       
29 ม.ค. 2560 ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่านางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข ฉบับที่ 4 ของบีโอไอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
เนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการ ประกอบด้วย 1.การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา จากเดิมที่เคยได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี 2.การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี สำหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้แทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
3.การให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้สามารถหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากกำไรสุทธิได้ (Investment Tax Allowance: ITA) เป็นเครื่องมือใหม่ที่บีโอไอไม่เคยใช้มาก่อน และ 4. การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯนำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
       
“พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้มีทั้งในส่วนของการปรับปรุงและเพิ่มเติมบางมาตรการที่จำเป็นเพื่อจะเป็นเครื่องมือใหม่ ๆ ให้ทันกับสถานการณ์มากขึ้น เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากสูงสุด 8 ปี เป็น 13 ปีนั้นก็เพื่อดึงการลงทุนใหม่ๆ แต่ไม่ใช่ว่าทุกกิจการใหม่ๆจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 13 ปี เพราะบีโอไอจะมีการพิจารณาประเภทกิจการที่ควรได้รับ รวมถึงระยะเวลาที่ควรได้รับยกเว้นในกรอบ 13 ปี เพื่อให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อประเทศอย่างแท้จริง” นางหิรัญญา กล่าว
       
นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บีโอไอยังจะมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการรอประกาศใช้อีก 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศได้อีกมาก 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์