กระทรวงแรงงานจับมือ กพร. ฝึกอาชีพ-พัฒนาฝีมือคนพิการ ตามนโยบาย 8 วาระปฏิรูปแรงงาน

กระทรวงแรงงานจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ส่งเสริม-ฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ พร้อมจัดรูปแบบที่เหมาะสม โดยร่วมมือเครือข่ายคนพิการทั้งรัฐ-เอกชน-เอ็นจีโอ เพื่อสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำ

14 ก.พ. 2560 วานนี้เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจระบุว่า ธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยถึงคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านการจ้างงานคนพิการ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแผนงานการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการและเป็นกลไกดูแลคนพิการในระยะยาว โดยมีการเชิญตัวแทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย การดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้จะสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป ของกระทรวงแรงงาน และภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการของ กพร. ได้แก่

1) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร.

2) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ

3) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ

ซึ่งบทบาทหน้าที่นโยบายของ กพร.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีดังนี้

1) สนับสนุนและส่งเสริมคนพิการโดยการฝึกอาชีพให้คนพิการ เนื่องจาก กพร.มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพน.) ทั่วประเทศอยู่ในสังกัด ซึ่งสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายสาขา เช่น ก่อสร้าง เครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจและบริการ  เป็นต้น 

2) การดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอาชีพตามมาตรา 35 จำนวน 23 หลักสูตร รับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการจำนวน 15 อัตรา

3) จัดแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560  ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท