ประธาน กสม. เตรียม ปาฐกถา เปิดศูนย์ศึกษาฯ สิทธิมนุษยชน คณะนิติฯ มข.

วัส เตรียมเปิด ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม ปาฐกถายุทธศาสตร์ กสม. รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิฯ ของนักศึกษา 24 ก.พ.นี้ 

<--break- />

ที่มาภาพ เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น' ได้เผยแพร่กำหนดการและเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิด "ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และสัมมนาวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 24 ก.พ.นี้ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตามกำหนดการ มี วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดศูนย์ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมุษยชน

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการเรื่อง กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สัมมนาวิชาการเรื่องภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

พร้อมทั้ง กิจกรรมคู่ขนาน กิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาและการฉายภาพยนต์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ด้วย