ม.ค. 2560 ผู้ประกันตนว่างงาน 133,421 คน เลิกจ้าง 29,076 คน

พบเดือน ม.ค. 2560 ผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 133,421 คน ถูกเลิกจ้าง 29,076 คน

24 ม.ค. 2560 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน เปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2560 ระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมกราคม 2560 มีการจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,460,594 คน มีอัตราการขยายตัว 1.42% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,314,551 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 146,043 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 133,421 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 16.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -5.55% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 มีจำนวน 141,267 คนอัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.28 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 29,076 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ทรงตัวจากเดือนธันวาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.28

ในด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,460,594 คน มีอัตราการขยายตัว 1.42% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,314,551 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมกราคม 2560 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 พบว่าในเดือนมกราคม 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 1.42% ขยายตัวจากเดือนธันวาคม 2559 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.16% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ในด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 133,421 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 16.88% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนมกราคม 2559) มีจำนวน 114,150 คน ซึ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับเดือนธันวาคม 2558 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 14.35% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม 2559) พบว่า มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -5.55% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 1.28% โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 1.2 (มกราคม 2560)

ในด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนมกราคม 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 29,076 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ทรงตัวจากเดือนธันวาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.28 และขยายตัวจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.26

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์