กสทช.เร่งทรูฯ แจ้งสิทธิผู้ใช้บริการหลังยกเลิก HBO 6 ช่องก่อน 28 ก.พ.

 
24 ก.พ. 2560 สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยมติ กสท. ในการพิจารณาแผนเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติม ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หลังจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการให้บริการ 6 ช่องรายการ คือ HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO hit และ RED BY HBO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกบริการหรือปรับลดแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบันจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และในกรณีที่ยังเป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ รวมถึงสมาชิกที่สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์ควบคู่กับบริการอินเทอร์เน็ตทรูออนไลน์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ที่ยังคงดำรงสถานการณ์เป็นสมาชิกไม่ครบ 12 เดือนตามที่ตกลงกันไว้นั้น บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าแต่อย่างใด โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งสมาชิกที่ชำระค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นรายปี หรือราย 6 เดือน หากประสงค์จะยกเลิกก่อนกำหนดสามารถแจ้งได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เช่นกัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าตามสัดส่วนตามจำนวนวันที่ยังไม่ได้รับบริการ 
 
นอกจากนี้ บริษัททรูฯ จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ยกเลิกบริการเนื่องจากไม่มี HBO ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มกราคม 2560 โดยจะคืนเงินให้ตามสัดส่วนวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการตามแพ็คเกจรายเดือน จนถึงวันที่ได้แจ้งยกเลิก และต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันและคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556
 
“ดิฉันเห็นว่า แผนเยียวยาเพิ่มเติมที่ผ่านมติ กสท.ล่าสุดนี้ ยังไม่ครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่ม เนื่องจากให้สิทธิ์ในการชดเชยค่าบริการตามแพ็กเกจเฉพาะกลุ่มสมาชิกที่บอกยกเลิกบริการกับทรูในช่วงระหว่าง 1 – 25 มกราคมเท่านั้น ขณะที่ลูกค้ากลุ่มอื่นที่ประสงค์จะยกเลิกไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการยกเลิกบริการและเรียกเงินค่าบริการที่จ่ายไปล่วงหน้าคืนประสงค์จะรับเงินที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าคืน ต้องแจ้งไปยังบริษัทภายใน 28 ก.พ. 60 ซึ่งเรื่องนี้ บริษัทฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบโดยด่วน เพราะอาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เพิ่งตัดสินใจยกเลิกหลัง 25 ม.ค. ส่วนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิคืนเงินแล้วก็อาจไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาล เพราะถือว่าได้รับการเยียวยาแล้ว แต่ผู้บริโภคที่ไม่พอใจกับการเยียวยาและเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถใช้ช่องทางการฟ้องร้องต่อศาลได้” สุภิญญากล่าว
 
สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้การยกเลิก 6 ช่อง HBO จะได้ข้อสรุปแล้ว แต่กรณีการยกเลิกอีก 11 ช่องยังไม่ได้ข้อสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าระยะเวลา 30 วัน ซึ่งการประชุม กสท.ครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติให้ออกคำสั่งเตือนทางปกครอง กรณียกเลิก 6 ช่อง กับบริษัท ทรูฯ ให้ระงับการดำเนินการที่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 ของประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาที่ค้ากำไรเกินควร และก่อให้เกิดความเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามข้อ 5(7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เห็นสมควรกำหนดค่าปรับทางปกครองในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 5,000,0000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งด้วย 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์