ให้รัฐยุติการรื้อถอนสะพานชีวิตชุมชนวังอีเมียง

ชาวบ้านคัดค้านการทำลายรื้อถอนสะพานแขวนชุมชนวังอีเมียง ระบุส่งผลกระทบต่อชีวิตความปกติสุขของประชาชน เป็นการทำลายน้ำใจและพลังศรัทธาของประชาชน เป็นการปิดกั้นทั้งสิทธิ และเป็นการตัดแขนตัดขาการสัญจรสู่โลกภายนอก จึงขอให้ร่วมกันคัดค้านและยุติการรื้อถอนสะพานแขวนในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
 
สืบเนื่องจาก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นี้ อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการรื้อถอนสะพานแขวนข้ามลำน้ำพอง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรเพียงแห่งเดียวระหว่างการติดต่อสื่อสารสัญจรระหว่างชาวบ้านชุมชนวังอีเมียง ต.ศรีฐาน  อ.ภูกระดึง จ.เลย สู่สังคมภายนอก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนน้ำจะเอ่อล้นท่วมทั้งสองฝั่ง อีกทั้งกระแสน้ำไหลหลากเชี่ยว ซึ่งชาวบ้านเคยร่วมกันทำแพข้ามแต่ไม่สามารถต้านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ส่งผลให้แพไม้ถูกกระแสน้ำพัดขาดไปหลายครั้ง
 
 
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ชาวบ้านหลายพื้นที่ รวมทั้งพระ ครู อาจารย์ นักศึกษา จึงได้ร่วมมือกันออกแบบ และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานแขวนที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โดยขนาดความกว้าง 2.30 เมตร ความยาว 70 เมตร เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการเข้าออกพื้นที่ไปหาหมอยามเจ็บไข้ได้ป่วย แต่การก่อสร้างสะพานแขวงดังกล่าว ทางอุทยานฯ แจ้งว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม จึงมีความพยายามที่จะทำการรื้อถอนมาหลายครั้ง
 
โดยชาวบ้านได้ร่วมคัดค้านมาโดยตลอด เพราะถือว่าการรื้อสะพานแขวนเป็นเส้นชีวิต เป็นการทำลายน้ำใจและพลังศรัทธาของประชาชน เป็นการปิดกั้นทั้งสิทธิ และเป็นการตัดแขนตัดขาการสัญจรสู่โลกภายนอก นอกจากนี้ไม่เป็นไปตามมติการมีส่วนร่วมของโครงการจอมป่าฯ ที่ระบุว่า การกระทำการใดๆต้องผ่านความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจอมป่าฯ ตามกฎข้อระเบียบของการอนุรักษ์ผืนป่า รัฐจะมาจัดการเองโดยพละการ และไล่ออกจากพื้นที่ไม่ได้ อีกทั้งไม่เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 66/2557
 
ดังนั้น การดำเนินการที่จะทำลายรื้อถอนสะพานแขวนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ก.พ.2560 ตามที่ชาวบ้านชุมชนวังอีเมียงได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และแจ้งว่าจะขอรื้อสะพานแขวนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความปกติสุขของประชาชน  และเป็นการทำลายน้ำใจและพลังศรัทธาของประชาชน โดยทั่วไป จึงขอให้ร่วมกันคัดค้าน และยุติการรื้อถอนสะพานแขวนในครั้งนี้ และขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมมือก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานในส่วนที่ทรุดโทรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการต่อไป
 
 
ข้อมูลพื้นฐานชุมชนวังอีเมียง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
 
ชุมชนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานฯภูผาม่าน ซึ่งเป็นรอยต่อเชื่อระหว่าง อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและภูกระดึง โดยมีลำน้ำพองแบ่งเขต ซึ่งสะพานแชวนแห่งนี้เป็นเส้นทางเดียวในการสัญจรสู่โลกภายนอก เพราะรอบด้านชุมชนล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา แต่เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมก็เกิดขึ้นมาอีก ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่า เจ้าหน้าที่ไม่ยอมลดละแน่นอน เพราะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกลับมีคำสั่งให้รื้อถอนสะพานแขวน ถือเป็นการไล่ชุมชนออกจากพื้นที่ทางอ้อม และเป็นการปฏิบัติการที่ขัดต่อมติต่อคำสั่งที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย  ที่มีมติร่วมกันว่าให้มียุติการดำเนินการใดๆอันจะส่งผลกระทบต่อความปกติสุขของชุมชน และขัดต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงผลงานและบอกว่าจะให้คนอยู่กับป่าได้ แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่กลับสวนทางกัน
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์