รมช.ต่างประเทศ ลั่นกลางวงสิทธิมนุษยชน UN ไทยจะทำอย่างดีที่สุดในการพัฒนาสิทธิมนุษยชน

รมช.ต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุรัฐบาลไทยจะทำอย่างดีที่สุด ที่จะพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ หนุนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แฟ้มภาพ เพจ UN Human Rights Council

28 ก.พ.2560 รายงานข่าวจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา วีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2560 โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ 1) กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูง 2) พบหารือกับ โรเบิร์ต กลาสเซอร์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) เป็นประธานร่วมกับ ฆอร์เฮ่ เซเดียก ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือใต้-ใต้แห่งสหประชาชาติ เปิดตัววารสาร “Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries” ซึ่งเป็นฉบับที่ 1 ของวารสารชุด South-South in Action ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอมิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันที่ไทยมีบทบาทในฐานะประเทศผู้ให้รายใหม่ 4) เปิดนิทรรศการ “The Lifetime Journey of the World’s Development King and the Sufficiency Economy Philosophy for SDGs” ที่นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) หารือทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

สำนักข่าวไทย รายงานด้วยว่า วีระศักดิ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ  ที่ผ่านมา พร้อมกับกล่าวถ้อยแถลงตอนหนึ่ง  ย้ำว่า ไทยได้เสริมสร้างศักยภาพภายในประเทศ หลังผ่านกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับรองแผนปฎิบัติการตามข้อแนะนำที่ไทยได้รับกลับมาปฏิบัติ และที่ไทยได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจ ในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยรอบที่ผ่านมา

วีระศักดิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนและชุมชน ส่งเสริมสิทธิในการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบภูมิคุ้มกันของสังคม และรับประกันความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาส และการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน

“ไทยยังคงให้ความสำคัญอย่างสูง กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังคงดำเนินการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา ภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทั้งยังมีการขยายโอกาสให้ครอบคลุมไปถึงผู้อพยพ เพราะเชื่อว่าสุขภาพที่ดีและการศึกษา ถือเป็นพื้นฐานในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้คนสามารถที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสังคมที่อาศัยอยู่ได้อย่างมีความหมาย” วีระศักดิ์ กล่าว

วีระศักดิ์  กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการทางบวกหลายอย่างเกิดขึ้นในไทย  และขณะนี้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองโดยการลงประชามติของประชาชน ซึ่งเน้นย้ำหลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกัน การคุ้มครองตามกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามการทรมาน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

“รัฐบาลไทยจะทำอย่างดีที่สุด ที่จะพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ HRC ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก” วีระศักดิ์ กล่าว

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยเป็นกลไกระหว่างรัฐที่มีหน้าที่ติดตามพัฒนาการสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ  ที่ผ่านมา ไทยได้มีบทบาทที่สร้างสรรค์ โดยไทยเคยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ระหว่างปี 2553-2555 ซึ่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้รับเลือกเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ในห้วงปี 2553-2554

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์