สปท.แนะ กต.ตร.เพิ่มระดับภาคประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

กมธ.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปท. แนะ ปฏิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ คำนึงถึงสภาพสังคมปัจจุบัน พร้อมเพิ่มระดับภาคประชาสังคมใน กต.ตร.หวังตอบโจทย์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

28 ก.พ. 2560 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธาน กมธ. ได้พิจารณารับทราบข้อเสนอแนะของ กมธ. เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ เพื่อนำไปจัดทำและแก้ไขปรับปรุงรายงานของคณะอนุ กมธ. ปฏิรูปกิจการตำรวจ ภายหลัง กมธ.พิจารณา ได้มีข้อเสนอแนะว่า การปฏิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ ควรคำนึงถึงความเป็นจริงและสภาพสังคมในปัจจุบัน ไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว และควรกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนประชากรต่อเขตตรวจให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรกับเขตพื้นที่ในแต่ละท้องที่ด้วย

ขณะที่การแบ่งระดับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ควรมีการเพิ่มระดับภาคประชาสังคม ชุมชน หรือประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อตอบโจทย์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจได้อย่างตรงประเด็น พร้อมเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการใน กต.ตร. สถานีตำรวจนครบาล และ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธร ที่ระบุให้กรรมการสามารถกำหนดขั้นตอน และวิธีการสรรหาและคัดเลือกได้ตามความเหมาะสมนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจ นอกจากนี้ยังควรแก้ไขกฎหมายในส่วนของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น กมธ.จะนำไปพิจารณาศึกษารายละเอียดอีกครั้ง ก่อนให้ อนุ กมธ.นำไปปรับแก้ต่อไป เพื่อให้ กต.ตร. ทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์