อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24 นาที 22 วินาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: ชี้เป็นตายร้ายนักประจักษ์แล้ว

 

อีกกี่ศพทบท่าวแดดับดิ้น
สูญเสียสิ้นชีวินรินร่ำไห้
ญาติพี่น้องนองน้ำตาคราอาลัย
ถวิลหาดวงใจไร้วิญญาณ

มีหนึ่งจึงมีสองเข้าจนได้
สามสี่ห้าตามมาไหมให้สงสาร
แท้เทียมคือคนวนว่ายตามกาล
ปิดกั้นก็ทรมานสังขารวาย

อีกกี่ศพทบท่าวแดดับดิ้น
โลกยลยินถิ่นไทยใช้กฎหมาย
หนึ่งมาตราคร่าชีวันอันมากมาย
ชี้เป็นตายร้ายนักประจักษ์แล้ว