กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ กำหนดให้คณะจัดตั้งสภาวิชาชีพ รับหน้าที่ขึ้นทะเบียนสื่อ 2 ปี ก่อนมีสภาจริง

พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกมธ.สื่อสารมวลชน สปท. ระบุความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ กำหนดในบทเฉพาะกาลให้คณะทำงานจัดตั้งสภาวิชาชีพ 12 คน ทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสื่อภายใน 2 ปี ก่อนมีการจัดตั้งสภาวิชาชีพ

6 มี.ค. 2560 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมคณะ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงรายงานและร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... ว่า กมธ.ได้พิจารณาบทเฉพาะกาลที่ว่าด้วยคณะทำงานจัดตั้งสภาวิชาชีพ 12 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายกสมาคมสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์, ประธานสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะทำงาน

พล.อ.อ.คณิต กล่าวต่อไปว่า กรณีการโหวตลงมติได้กำหนดให้เลขานุการทำหน้าที่แค่เลขานุการดำเนินการประชุมเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิ์โหวตลงมติ ขณะที่คณะทำงานจัดตั้งสภาวิชาชีพทั้ง 12 คน จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งยังต้องมีการหารือกันอีกครั้ง เช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการฯ ที่ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีบทบัญญัติห้าม แต่โดยหลักการไม่สมควรเข้ามาเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ พร้อมรับที่จะไปพิจารณาว่าจะกำหนดเป็นบทบัญญัติห้ามหรือไม่ ส่วนภารกิจของคณะทำงานจัดตั้งสภาวิชาชีพจะทำหน้าที่แทนสภาวิชาชีพไปพลางในระหว่าง 2 ปีที่ยังไม่มีการจัดตั้ง โดยจะมีหน้าที่เฉพาะรับจดแจ้งการขึ้นทะเบียนสื่อมวลชน แต่จะไม่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือกำหนดโทษใดๆ ซึ่งส่วนนี้ให้รอสภาวิชาชีพเข้ามาดำเนินการ สำหรับการได้มาซึ่งคณะทำงานจัดตั้งสภาวิชาชีพในส่วนตัวแทนสื่อมวลชนนั้นจะไม่มีการสรรหา แต่จะเป็นคณะทำงานโดยตำแหน่ง โดยตัวแทนควรมีความครอบคลุมสื่อในด้านต่างๆ โดยเฉพาะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค แต่หากบุคคลใดต้องการที่จะเป็นกรรมการสภาวิชาชีพก็ให้สละสิทธิ์การเป็นคณะทำงานได้

ขณะที่คำนิยาม “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” จะต้องมองถึงอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสื่อกระแสหลักที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในออนไลน์มากขึ้น โดยจะจำกัดคำนิยามให้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์