กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมของบกลางให้ สปสช.จ่ายค่ารักษากองทุน อปท.

7 มี.ค. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2559 ในการประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สปสช.โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

การรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างของ อปท. เดิมท้องถิ่นแต่ละแห่งจะบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลเอง แต่เนื่องจากมีพนักงานและลูกจ้าง อปท.หลายแห่งมีปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ในปี 2555 รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีนโยบายให้ สปสช.ทำหน้าที่บริหารการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของ อปท. โดยรวมตั้งเป็นกองทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมาและได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้พนักงานหรือลูกจ้าง อปท.เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2558 กองทุนรักษาพยาบาลฯ อปท.เริ่มมีปัญหาติดลบ แต่ด้วยในการจัดทำข้อตกลงในการบริหารจัดการกองทุนรักษาพยาบาล อปท.ได้กำหนดให้ สปสช.ทดรองจ่ายไปก่อน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะตั้งงบประมาณคืนกองทุนฯ ในปีถัดไป แต่ด้วยในปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 อัตราการรับบริการและการเบิกจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณกองทุนรักษาพยาบาล อปท.ในปี 2560 ซึ่งจะเพียงพอการเบิกจ่ายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้น โดยต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,648 ล้านบาท สำหรับการดูแลต่อเนื่องในอีก 5 เดือน

“อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอตั้งงบประมาณปี 2561 เพิ่มเติมเพื่อนำมาทดรองจ่ายในปี 2560 นี้ แต่ด้วยตัวเลขที่ติดลบจำนวนมาก หาก สปสช.ทำการทดรองจ่ายจะส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาพยาบาลผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ เนื่องจากงบประมาณที่ถูกจำกัดและมีแผนการใช้ในสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่ชัดเจนอยู่ ทำให้ไม่สามารถทดรองจ่ายได้ จึงจำเป็นต้องหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา” ชูชัย กล่าวปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปี 2561กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอของบประมาณกองทุนรักษาพยาบาลฯ อปท.จำนวนกว่า 9,000 ล้านบาท โดยเป็นจำนวนที่รวมการชดเชยงบประมาณติดลบในปี 2560 แล้ว แต่เนื่องจากตามที่ สปสช.ได้หารือมาก่อนหน้านี้ถึงปัญหาการทดรองจ่ายล่วงหน้าให้กับกองทุนรักษาพยาบาล อปท. จึงได้มีการเสนอของบกลางล่วงหน้าจากรัฐบาลเพื่อนำมาใช้เบิกจ่ายในกองทุนรักษาพยาบาล อปท.ในปี 2560 ให้เพียงพอก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ สปสช.ขอตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว  

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์