วันสตรีสากล 'แรงงานสิ่งทอ' ขอเลือกตั้งโดยเร็ว สตรีมีสิทธิทำแท้งได้อย่างปลอดภัย

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ออกแถลงการณ์ขอรัฐให้ วันที่ 8 มี.ค. เป็นวันหยุดทั่วประเทศ จัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว สตรีมีสิทธิทำแท้งได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่พร้อมมีบุตร และรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87,98 และ 183

ขบวนของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (ภาพวันแรงงาน 1 พ.ค. 2559 ที่มาภาพ: Podjana Walai)

8 มี.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย - สพท. (THE TEXTILE GARMENT AND LEATHER WORKERS FEDERATION OF THAILAND) ออกแถลงการณ์วันสตรีสากล 8 มี.ค. 2560 โดยระบุความต้องการและรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ว่า 1. รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว 2. สตรีมีสิทธิทำแท้งได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่พร้อมมีบุตร 3. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87,98 และ 183 และ 4. รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มี.ค. เป็นวันหยุดทั่วประเทศ

สำหรับ อนุสัญญา ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาฉบับที่ 87 เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว มีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ 1. คนงานและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัวได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากรัฐ 2. เจ้าหน้าที่รัฐต้องละเว้นการแทรกแซงใดๆ ที่จะจำกัดสิทธิในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง และ 3. องค์กร(สหภาพ) มีเสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเสรี

ขณะที่ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 การรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง 1.คุ้มครองลูกจ้างจากการกระทำใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 2.องค์กรลูกจ้างและนายจ้างต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอจากการแทรกแซงระหว่างกันทั้งในการก่อตั้ง การปฏิบัติ และการบริหาร และการมุ่งสนับสนุนการก่อตั้งองค์กรของคนงานให้อยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง และ 3.ส่งเสริมให้มีการใช้ ประโยชน์จากกลไก การเจรจา โดยสมัครใจทั้งนายจ้างหรือองค์กร นายจ้าง กับองค์กรคนงาน
 
อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 ซึ่งระบุถึงประเด็นการคุ้มครองสุขภาพ การลาคลอด การลาในกรณีเจ็บป่วยหรือมีโรคแทรกซ้อน มารดาที่ให้นมบุตร การคุ้มครองการมีงานทำาและการไม่เลือกปฏิบัติ
 

รายละเอียดแถลงการณ์ของ 

แถลงการณ์วันสตรีสากล 8 มี.ค. 2560

วันอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้นกรรมกรหญิงทั่วโลกได้มาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง นั้นก็คือวันที่ 8 มีนาที่เรียกกันว่าวันสตรีสากล โดยเฉพาะกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถูกนายจ้างในระบบทุนนิยม กดขี่ขูดรีดทารุณ เห็นกำไรสำคัญกว่าชีวิตของคน กรรมกรหญิงไม่ต่างอะไรกับทาส ทำงานวันละ 14-16 ชั่วโมงกับได้ค่าจ้างแรงงานเพียงน้อยนิด สภาพการทำงานในโรงงานเลวร้ายหลายคนเจ็บป่วยล้มตายไร้การเหลียวแลจากนายจ้าง ทำให้กรรมกรหญิงทนไม่ได้กับระบบการกดขี่ขูดรีดจึงเกิดการลุกขึ้นสู้ โดยใช้วิธีการนัดหยุดงานและเดินขบวนในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 การต่อสู้ในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกรรมกรหญิงทั่วโลก สร้างความสั่นสะเทือนต่อระบบทุนนิยมทั้งโลก และได้มีการเรียกร้องชั่วโมงการทำงานให้เหลือวันละ 8 ชั่วโมง พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพการทำงานและสวัสดิการ รวมถึงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในการรวมตัว

วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 มีผู้แทนสตรีจาก 18 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม สมัยที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เมืองโดเปนเฮเกน เสนอให้มีการทำงาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง  ที่เรียกว่าระบบสามแปด  ค่าจ้างแรงงานระหว่างชายกับหญิงต้องเท่าเทียมกัน มีการคุ้มครองสิทธิกรรมกรหญิงและเด็ก  โดยเฉพาะนักต่อสู้สตรีที่สำคัญเธอชื่อ คลาร่า แซทกิน ซึ่งเป็นนักสังคมนิยมชาวเยอรมัน เธอเป็นผู้ยืนหยัดมาตลอดว่าการโค่นล้มทุนนิยมและการสร้างสังคมใหม่คือสังคมนิยม  จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดพลังแรงงานกรรมกรผู้หญิง ถ้าพลังแรงงานกรรมกรหญิงยังถูกกดขี่ ขูดรีดอยู่ และไม่มีสิทธิใดๆ  และเธอก็ได้เผยแพร่ความคิดสังคมนิยมไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลก 

วันประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการต่อสู้ของกรรมกรหญิง ต้องได้รบการยกย่องจัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะ โดยเฉพาะวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีต้องเป็นวันหยุดงานทั่วประเทศ เพื่อกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรหญิง และเรียกร้องสะสางปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และองค์กรสมาชิกและพันมิตร ได้พิจารณาปัญหาต่างๆของผู้ใช้แรงงาน และพวกเราผู้ใช้แรงงานต้องการและรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ดังนี้

1.      รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

2.      สตรีมีสิทธิทำแท้งได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่พร้อมมีบุตร

3.      รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILOฉบับที่ 87,98 และ 183

4.      รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันหยุดทั่วประเทศ

วันสตรีสากล ชนชั้นกรรมาชีพจงเจริญ

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย

THE TEXTILE GARMENT AND LEATHER WORKERS FEDERATION OF THAILAND

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์