เครือข่ายสลัม 4 ภาคจี้คมนาคมแก้ปัญหาชุมชนถูกไล่รื้อจากโครงการระบบราง

เครือข่ายสลัม 4 ภาคฟังผลเจรจาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่หน้ากระทรวงคมนาคมก่อนสลายตัว คณะกรรมการฯ ระบุจะลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมษานี้ มีหลากหลายปัญหา เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ปัญหาโครงการพัฒนาระบบรางที่ส่งผลกระทบชุมชน หลายชุมชนที่การรถไฟฯ ยกเลิกสัญญาเช่า ฯลฯ  

8 มี.ค.2560 เวลาประมาณ 08.30 น.ที่กระทรวงคมนาคม มีการประชุมกันระหว่างเครือข่ายสลัม 4 ภาคและคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม โดยชาติชาย ทิพย์สุนาว ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน โดยมีวาระการเจรจาปัญหากลุ่มทุนเช่าที่ดินทับชุมชนเดิม ปัญหาโครงการพัฒนาระบบรางที่ส่งผลกระทบชุมชน และปัญหาการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หลายชุมชนเช่าที่ทำโครงการบ้านมั่นคงเสร็จแล้วแต่การรถไฟฯ ยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจากเครือข่ายสลัม 4 ภาคราว 500 คนจากกว่า 50 ชุมชนทั่วประเทศมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงคมนาคมเพื่อรอฟังผลการเจรจา เครือข่ายฯ ระบุว่าหากไม่มีข้อยุติที่ทุกฝ่ายพอใจ จะขยายเวลาชุมนุมต่อ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนั้นมีเป็นกลไกการแก้ปัญหาร่วมกันของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) กับรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ชุมนุมสลายตัวทันทีหลังทราบผลการเจรจา โดย คมสันติ์ จันทร์อ่อน กองเลขาฯ เครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวถึงผลสรุปว่า หลายกรณีทางคณะกรรมการระบุว่าจะมีการลงสำรวจชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบในปลายเดือนเมษายนนี้ ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาคต้องมีการติดตามผลต่อไปว่าจะมีการดำเนินการจริงหรือไม่

สรุปผลการเจรจาคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

1.       กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กทม. – หนองคาย

ข้อสรุป  ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร( สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะลงพื้นที่ร่วมกันกับเครือข่ายสลัม 4 ภาคและผู้แทนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแบบแปลนละเอียดว่าจุดใดจะได้รับผลกระทบจากการสร้างตอม่อรางรถไฟที่จะยกระดับ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2560

2.       กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สุราษฎร์ – หาดใหญ่ – สงขลา

ข้อสรุป ทาง รฟท. , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้แทนชุมชน จะร่วมกันพูดคุยรายละเอียดค่าชดเชยเยียวยา และแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติกรอบงบประมาณ โดยจะหารือกันในคณะทำงานฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2560

3.       กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วง ตลิ่งชัน – ศิริราช

ข้อสรุป  ให้ชะลอการโครงการก่อสร้างขยายถนนของทาง กทม. ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ระหว่างรอการย้ายเข้าพื้นที่รองรับแห่งใหม่ออกไปก่อน

รฟท. จะดำเนินคดีกับผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่รองรับ เพื่อเคลียร์เป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วง ตลิ่งชัน – ศิริราช

รฟท. , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้แทนชุมชน จะร่วมกันพูดคุยรายละเอียดค่าชดเชยเยียวยา และแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติกรอบงบประมาณ โดยจะหารือกันในคณะทำงานฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2560

4.       กรณีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อสรุป  รฟท. จะนำที่ดินที่ชุมชนเสนอเช่าจำนวนประมาณ 6 ไร่ เพื่อรองรับชาวชุมชน 99 ครอบครัว เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และทาง รฟท. จะเจรจาเปิดทางเข้าออกเพิ่มอีกช่องทางกับทางบริษัทบ่อบัวพัฒนาที่เช่าที่ดินทับที่ดินชุมชนจนไม่เหลือทางเข้าออก

5.       กรณีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองยวน2 จังหวัดตรัง

ข้อสรุป  รฟท. จะหาพื้นที่รองรับฝั่งตรงข้ามชุมชนเดิมให้กับชุมชนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่  โดยระหว่างนี้ทาง รฟท. จะเจรจากับนายทุนที่เช่าที่ทับชุมชนไม่ให้ดำเนินคดีใดๆ กับชาวบ้านจนกว่าการจัดการที่รองรับแห่งให้จะแล้วเสร็จ   หาดำเนินการไม่สำเร็จก็จะตัดแบ่งส่วนให้อยู่ที่เดิม

6.       กรณีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนโรงปูนตะวันออก

ข้อสรุป  รฟท. จะดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อนำเสนอบอร์ดการรถไฟฯ พิจารณาอนุมัติการเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนจำนวน 252 หลังคาเรือน

7.       กรณีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนรถไฟสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่

ข้อสรุป  พอช. ทำเรื่องเสนอขอเช่าที่ดินรองรับสำหรับ 26 หลังคาเรือน มายัง รฟท. เพื่อที่จะดำเนินการรังวัดที่ดินนำเสนอเช่าต่อบอร์ดการรถไฟฯ ต่อไป

8.       กรณีชุมชนที่โดนผลกระทบจากพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษย่านสถานีแม่น้ำ

ข้อสรุป  ชุมชนเสนอกระทรวงคมนาคมให้กันพื้นที่เช่าของชุมชนออกจากโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษย่านสถานีแม่น้ำออกไป  ปลัดกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอแต่ยังไม่มีข้อยุติ เพราะ รฟท. ยังคงต้องการพื้นที่ทั้งหมดในการทำโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจข่าวสารสลัมสี่ภาค ได้ประมวลการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมรับฟังการเจรจาการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่กระทรวงคมนาคมในวันนี้ด้วย โดยให้รายละเอียดดังนี้

7 มี.ค. 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. ทหารในจังหวัดฉะเชิงเทราพาแกนนำไปคุยที่ค่ายทหาร เพื่อให้ชาวบ้านที่เตรียมเดินทางมากระทรวงคมนาคม ลดลงจาก 70 คน เหลือ 20 คน ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 20.00 น. ทหารทางจังหวัดขอนแก่นสกัดรถตู้ของชาวบ้าน 10 คนที่จะเดินทางมากระทรวงคมนาคมเพื่อไม่ให้เดินทางมา กทม. และเวลาประมาณ 22.00 น. ตำรวจ บก.น.7 เดินทางไปบ้านแกนนำย่านตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อแจ้งว่าการเดินทางไปกระทรวงคมนาคมนั้น ทางตำรวจจะนำขบวนไปเอง

เพจข่าวสารสลัมสี่ภาค ระบุอีกว่า การติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นการชุมนุม ทางเครือข่ายฯ จึงได้ขออนุญาตชุมนุมไว้ 2 วัน 1 คืน และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะด้วยเช่นกัน แต่ปรากฎว่าไม่มีการตอบรับเรื่องการอำนวยความสะดวก ตามมาตรา 19 แต่อย่างใด แต่กลับเลือกใช้วิธีสกัดกั้นและจำกัดการชุมนุมของประชาชน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เครือข่ายสลัม 4 ภาคเคยยื่นแถลงการณ์ต่อ ชาติชาย ทิพย์สุนาว ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมไว้แล้ว ดังนี้ 1. ยุติการขยายถนนเลียบทางรถไฟจรัญสนิทวงศ์ทันที 2. เปิดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่อยู่ในที่ดินของกระทรวงคมนาคมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สำหรับกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนเช่าที่ดินของการรถไฟฯ มีชุมชนบางกอกน้อย 1 , ชุมชนบางกอกน้อย 2 และชุมชนบางกอกน้อยวงเวียน รวมประชากรกว่า 150 ครัวเรือนได้เช่าที่ดินตามนโยบายการเช่าที่ดินการรถไฟฯ เพื่อที่อยู่อาศัยของคนจนตามมติคณะกรรมการรถไฟฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงชุมชนตามโครงการบ้านมั่นคงทั้งนี้ได้ทำการรื้อบ้านเพื่อเตรียมจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช จึงส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของทั้ง 3 ชุมชนดังกล่าว

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์