กวีประชาไท: คนตรงในประเทศมาตรฐานซ้อน มิต้องการ


"ผมเกลียดชังเผด็จการ
ไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตาม"

ตรงประเด็น ชัดเจน เน้นถ้อยความ
มิเห็นใน แง่งาม ระบอบนี้

ข้อความ ข้างต้น
เป็นของคนตรง ในประเทศคนดี

ฝากไว้เป็น อนุสรณ์ สอนชีวี
แก่ลูกหลาน ในประเทศที่ ทุกวันวี่
ยังเต็มไปด้วย เรื่องมากมี ที่สั่นคลอน

ข้อความ ข้างต้น
เป็นของคนตรง ฝากไว้ถึงเชิงตะกอน

ฝากไว้เป็น อนุสรณ์
ร้อยหนึ่งปี ชาตกาลก่อน
เกิดบุคลากร ผู้เคยผ่านหนาวผ่านร้อน
"ป๋วย อึ๊งภากรณ์"
คนตรงที่ประเทศมาตรฐานซ้อน
มิต้องการ