ผู้หญิงอยากออกไปทำงานนอกบ้านและดูแลครอบครัวพร้อมกัน

ผลสำรวจใหม่ของ ILO ระบุทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยากเห็นผู้หญิงออกไปทำงานหารายได้ ทั้งนี้ผู้หญิงต้องการแบ่งเวลาการทำงานและให้เวลาแก่ครอบครัวอย่างสมดุลกัน

รายงานฉบับใหม่ของ ILO ที่ร่วมทำกับ Gallup เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนวัยทำงานถึงทัศนะต่อการทำงานหารายได้และการดูแลครอบครัวของผู้หญิง ที่มาภาพ: ILO

11 มี.ค. 2560 เนื่องในวันสตรีสากลเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้เปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน “Towards a better future for women and work: Voices of women and men” ที่ทำร่วมกับ Gallup ที่ได้สำรวจความคิดเห็นคนวัยทำงานทั้งชายและหญิง 149,000 ตัวอย่างใน 142 ประเทศ ทั้งนี้พบว่าในด้านอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (labour force participation rate) ณ ปี 2559 นั้น ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่ร้อยละ 63 ค่าเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 76 ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 50 ส่วนอัตราการว่างงาน (unemployment rate) ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่ร้อยละ 6 โดยอัตราว่างงานของผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 5 และอัตราการว่างงานของผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 6 สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกนั้นอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานรวมอยู่ที่ร้อยละ 70 โดยค่าเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 81 ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 59 ส่วนอัตราการว่างงานค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ร้อยละ 4 โดยอัตราว่างงานของผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 4 และอัตราการว่างงานของผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 4

ในด้านสัดส่วนสถานการณ์จ้างงานตามเพศ (employment status by gender) จากภาพรวมทั้งโลกพบว่าอัตราของผู้ที่ทำงานได้รับค่าแรง/เงินเดือนผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 54 ผู้หญิงร้อยละ 55 อัตราการเป็นนายจ้างผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 3 ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 1 อัตราของการเป็นคนงานที่ทำกิจการของตนเองผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 37 ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 28 ส่วนอัตราของการเป็นแรงงานในครอบครัวผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 6 ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 15 ส่วนภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกนั้นพบว่าอัตราของผู้ที่ทำงานได้รับค่าแรง/เงินเดือนผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 48 ผู้หญิงร้อยละ 44 อัตราการเป็นนายจ้างผู้ชายอยู่ที่ร้อย 4 ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 2

เมื่อถามถึงทัศนะต่อการทำงานหารายได้ (การทำงานแบบมีค่าจ้าง/เงินเดือน) ในภาพรวมระดับโลกพบว่าร้อยละ 70 ของผู้หญิง และร้อยละ 66 ของผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามต้องการให้ผู้หญิงทำงานที่มีรายได้ ทั้งนี้มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ต้องการให้ผู้หญิงอยู่บ้านอย่างเดียว

สำหรับประเทศไทยจาก การสืบค้นในเว็บไซต์ของ ILO ผลสำรวจระบุว่าผู้หญิงไทยคิดว่าผู้หญิงต้องทำงานหารายได้ร้อยละ 31 คิดว่าผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวเพียงอย่างเดียวร้อยละ 11 คิดว่าผู้หญิงต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปร้อยละ 58 ส่วนผู้ชายไทยคิดว่าผู้หญิงต้องทำงานหารายได้ร้อยละ 10 คิดว่าผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวเพียงอย่างเดียวร้อยละ 39 และคิดว่าผู้หญิงต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปร้อยละ 47

จากการสำรวจเมื่อถามว่าผู้หญิงที่ทำงานมีรายได้เผชิญกับปัญหาและต้องการอะไร พบว่าภาพรวมในระดับโลกนั้น อันดับ 1 ต้องการแบ่งเวลาการทำงานและให้เวลาแก่ครอบครัวอย่างสมดุลกันที่ร้อยละ 22 อันดับ 2 ต้องการประกันสุขภาพที่ร้อยละ 12 อันดับ 3 รู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมร้อยละ 10 อัน อันดับ 4 ปัญหาการขาดแคลนชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นร้อยละ 9 อันดับ 5 ปัญหาด้านค่าตอบแทนจากการทำงานที่ไม่ค่อยดีนักร้อยละ 7 อันดับ 6 ปัญหาการจ่ายค่าแรงที่ไม่มีความเสมอภาคทางเพศ ร้อยละ 4 อันดับ 7 ปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับร้อยละ 4 และอันดับ 8 ต้องการการเดินทางที่ปลอดภัยร้อยละ 2

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์