กวีประชาไท: อาวุธ


ไขควงเคยควงไข เครื่องกล

ควงไขไปถล่มคน ด่าวดิ้น

ไขความลับใน มนตร์มนุษย์

ควงไขใส่สมองสิ้น สับสนสาบสูญ


ซ่อนใดซุกอยู่ ในมนุษย์

จ่อมจมมหาสมุทร สุดใต้

เรือดำน้ำอาวุธน่าขำ ขันฮา

ใช้ไขควงก็ได้ ดำดิ่งดั่งหวัง