Skip to main content
sharethis

หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ แนะนำบทความ "Very Distinguished Alumni: Thai Political Networking" ของผาสุก พงษ์ไพจิตร นวลน้อย ตรีรัตน์ และคริส เบเกอร์ ซึ่งศึกษาการสานเครือข่ายของชนชั้นนำกลุ่มใหม่ผ่านหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หรือที่เรียกกันว่า "วิทยาลัยตลาดทุน"

อนึ่งหลักสูตรพิเศษใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากระบบสานสัมพันธ์ผ่านมหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์เครือข่ายอีกต่อไป ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กองทัพซึ่งยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจมีหลักสูตรพิเศษผ่าน "วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร" เชิญชวนให้เอกชนและฝ่ายการเมืองเข้ามาเรียน

แต่ในยุคหลังพฤษภาคม 2535 หลักสูตรพิเศษของกองทัพเริ่มไม่ได้รับความนิยม หลักสูตร วตท. ของ "สถาบันวิทยาการตลาดทุน" ที่ได้รับการสนับสนุนจาก "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" เริ่มต้นในปี 2548 กลับได้รับความนิยมแทนที่ งานศึกษาของผาสุกและคณะเสนอว่า วตท. เป็นหลักสูตรพิเศษที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐและทุนในการเมืองร่วมสมัย โดยเป็นส่วนผสมของการพานักลงทุน นักธุรกิจ กลุ่มทุนใหญ่ๆ มาพบกับนักการเมือง อดีตรัฐมนตรี นายทหาร ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย ข้าราชการระดับสูง ผู้พิพากษา องค์กรอิสระ

รูปแบบหลักสูตรที่นอกจากการศึกษาองค์ความรู้การจัดการเศรษฐกิจสมัยใหม่แล้ว ก็ยังมีส่วนผสมของระบบรุ่นพี่แบบที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยหรือกองทัพในไทย สำคัญที่สุดก็คือการสานเครือข่ายผ่านการสันทนาการ ทัศนศึกษา และสัมมนานอกสถานที่ รวมไปถึงการสานเครือข่ายกับศิษย์เก่า วตท. ที่จบหลักสูตรไปแล้ว

ในงานศึกษาของผาสุกและคณะ ยังพบว่าในบรรดา 40 ตระกูลมหาเศรษฐีไทย พบว่ามีอย่างน้อย 19 ตระกูลแล้วที่มีสมาชิกของตระกูลที่เข้าเรียนหลักสูตร วตท. เปรียบเทียบกับหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่มีมหาเศรษฐีไทยเข้าเรียนแล้ว 13 ตระกูล

งานศึกษายังเสนอด้วยว่าการสร้างเครือข่ายของชนชั้นนำเหล่านี้เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำไปสู่การผูกขาดของชนชั้นนำ หลักสูตร วตท. เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของ "Oligarchy" หรือคณาธิปัตย์เมืองไทย ภาพความรุ่งเรืองของหลักสูตร วตท. กำลังบอกเราว่าขณะนี้ทุนนำรัฐ ทุนนำไทย และกลุ่มทุนในสังคมไทยมีบทบาทหลักอยู่ในกลุ่มคณาธิปไตย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net