กวีประชาไท: ตื่น !๐ ตื่น ตื่น ตื่น จากฝันที่ฟั่นเพ้อ
ท้าวท่านเธอไหนเล่าจะเข้าข้าง
หมากกลเม็ดทุกถ้วนล้วนอำพราง
เพื่อเหยียบย่างย่ำสูสู่แท่นทอง

๐ รองรับเบื้อง__บน,อุบาย
สมุนอมาตย์หมาย__มุ่งเกื้อ
บำเหน็จหลาย__ปูนล่อ
รุมย่ำเนื้อ__แหลกชน

๐ เลือดจะนองจะซากจะสูญสิล้น
มิอาจสะกิดสะท้อนกมล__อธรรมนั่น
๐ เพียงสนองกิเลสอำนาจ ณ วัน
เถลิงประกาศสิยึดและมั่น__เผด็จการ ฯ
....