BRN แถลง 3 เงื่อนไขเจรจาสันติภาพปาตานีต้องตามหลักสากล ฟังเสียง ปชช.

บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ต่อกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพแห่งปาตานี ย้ำต้องได้รับอำนาจ-ถ่ายทอดความต้องการของประชาชน เป็นไปตามหลักการสากล คนกลางเจรจามีความน่าเชื่อถือ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานนานาชาติ มีความยุติธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

แถลงการณ์จากขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น)

10 เม.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเว็บไซต์ telegra.ph ซึ่งเป็นเว็บโพสต์กระทู้แบบนิรนามพัฒนาโดยทีมเทเลแกรม มีการเผยแพร่แถลงการณ์ของ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) ถึงการพูดคุยสันติสุข กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพแห่งปาตานี โดยเรียกร้องให้การเจรจาต้องได้รับอำนาจจากประชาชน และการถ่ายทอดความปรารถนาของประชาชน กระทำบนฐานความสมัครใจของคู่เจรจาทั้งสองฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้ง โดยเห็นชอบที่จะหาทางออกร่วมกันอย่างสมัครใจ และต้องมีคนกลาง หรือประชาคมระหว่างประเทศ เป็นพยานและผู้สังเกตการณ์ ผู้ดำเนินการเจรจาควรมีความน่าเชื่อถือและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น มีความยุติธรรม จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเจรจาตามกรอบกระบวนการที่คู่เจรจาเห็นชอบร่วมกัน รวมทั้ง คู่เจรจาควรกำหนดกระบวนการเจรจาให้ชัดเจน และเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะเริ่มต้นการเจรจา

โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้ (อ่านฉบับภาษาอังกฤษที่นี่)

แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

ในประเด็นกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพ ผู้แทนในการเจรจาจะต้องเป็นผู้ที่ถูกมอบหมาย และได้รับอำนาจมาจากคู่เจรจาทั้งสองฝ่าย ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัตินานาชาติ และกระบวนการเจรจาไม่ควรถูกกำหนดโดยคู่ตัวแสดงอื่นที่มิใช่คู่ขัดแย้ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อใจและให้เกียรติซึ่งศักดิ์ศรีแห่งกันและกัน

ควรจะต้องเน้นย้ำว่า การต่อสู้ของบีอาร์เอ็น เป็นการต่อสู้เพื่อสันติภาพและความเป็นมนุษย์ ต่อต้านการกดขี่ การล่าอาณานิคมทุกรูปแบบเพื่อเรียกร้องอำนาจอธิปไตยคืนมา

บีอาร์เอ็นจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเจรจาสันติภาพคือการหาทางแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่การเชิดชูความเป็นมนุษย์ หยุดการเข่นฆ่าและนำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง บีอาร์เอ็นเชื่อว่าการเจรจาดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง

บีอาร์เอ็นมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงว่า การหาทางออกเพื่อสันติภาพใดๆ จะต้องสอดคล้องกับคุณค่าและบรรทัดฐานสากล

บีอาร์เอ็น เห็นว่า เงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จในกระบวนการเจรจาสันติภาพ

  1. การเจรจาสันติภาพใดๆ ต้องกระทำบนความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้ง โดยเห็นชอบที่จะหาหนทางยุติความขัดแย้งอย่างสมัครใจ และต้องมีบุคคลที่สามจากนานาชาติเป็นสักขีพยานและผู้สังเกตุการณ์
  2. คนกลางในการเจรจาควรมีความน่าเชื่อถือและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล เช่น คนกลางจะต้องมีความยุติธรรม จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการเจรจาตามกรอบกระบวนการที่คู่ขัดแย้งเห็นชอบร่วมกัน
  3. คู่ขัดแย้งควรออกแบบกระบวนการเจรจาให้ชัดเจน และเห็นชอบร่วมกันก่อนที่การเจรจาจะเริ่มขึ้น

การให้ความสำคัญต่อข้อปฏิบัติข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคู่ขัดแย้ง ที่จะทำให้เกิดท่าที ถ้อยแถลงที่เคารพซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดกระบวนการเจรจาที่มีประสิทธิภาพและสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกต่อไปในอนาคต

บีอาร์เอ็น ขอย้ำว่า การเจรจาเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแย้งในปาตานีนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียเลย ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไป

การพูดคุย เจรจาสันติภาพใดๆ จะต้องได้รับอำนาจจากประชาชน และการถ่ายทอดความปรารถนาของประชาชนออกมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่ง

แผนกข้อมูล บีอาร์เอ็น

ลงตราประทับ

 

หมายเหตุ: ประชาไท แก้ไขพาดหัวจาก "BRN แถลง 3 ข้อ เจรจาสันติภาพต้องฟังเสียง ปชช. มีคนกลางตามมาตรฐานนานาชาติ" เป็น "BRN แถลง 3 เงื่อนไขเจรจาต้องตามหลักสากล ฟังเสียง ปชช."

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์