สวนดุสิตโพลล์ชี้คนหนุนผ่อนปรนทำกิจกรรมทางการเมือง

สวนดุสิตโพลล์สำรวจเรื่องคนไทยคิดอย่างไรกับพรรคการเมือง ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่เรียกร้องให้ผ่อนปรน ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ อยากเห็นพรรคการเมืองเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง คัดเลือกผู้สมัคร กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย
       
 
15 เม.ย. 2560 สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องคนไทยคิดอย่างไรกับ “พรรคการเมืองไทย” ณ วันนี้ จากที่มีการรัฐประหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ต้องยุติบทบาทชั่วคราว แต่หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ทำให้พรรคการเมืองออกมาเรียกร้องให้ คสช.ผ่อนปรนให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองไทย ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,287 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
       
เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ที่พรรคการเมืองออกมาเรียกร้องให้ คสช.ผ่อนปรนให้พรรคการเมืองไทยสามารถ ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ อันดับ 1 เห็นด้วย 42.83% เพราะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทุกพรรคย่อมมีสิทธิเสรีภาพ อยากเห็นแนวคิด วิสัยทัศน์ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แต่ละพรรคต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ฯลฯ อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 30.15% เพราะที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่มีมาตรา 44 ควบคุมอยู่ ถ้าไม่มีอาจสร้างความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 27.02% เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ คสช.อาจเป็นการออกมาเรียกร้องเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ
       
เมื่อถามว่าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองไทยเป็นอย่างไร อันดับ 1 เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ไม่สร้างความแตกแยก 74.44% อันดับ 2 มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบ้านเมือง พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 71.87% อันดับ 3 เคารพกฎหมาย กติกา และระบอบประชาธิปไตย 65.19%
       
เมื่อถามว่าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ประชาชนอยากเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคการเมืองไทยในเรื่องอะไรบ้าง อันดับ 1 เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง คัดเลือกผู้สมัคร กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย 64.65% อันดับ 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 55.71% อันดับ 3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพรรคการเมือง เสริมสร้างความปรองดอง 51.75%
       
เมื่อถามว่าลักษณะของพรรคการเมืองไทยที่ประชาชนอยากให้เป็นรัฐบาล ควรเป็นอย่างไร อันดับ 1 ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ 80.26% อันดับ 2 สามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 77.78% อันดับ 3 มาจากการเลือกตั้ง มาจากการตัดสินใจของประชาชน 69.08% 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์