กทค. ลดค่าปรับค่ายมือถือลอบโอนย้ายลูกค้า เหตุทำผิดเพราะจำเป็น

กทค. เสียงข้างมาก ลดค่าปรับทางปกครองให้สามค่ายมือถือกว่า 350 ล้าน กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขคงสิทธิเลขหมาย แอบโอนย้ายผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาสัมปทานเข้าบริษัท อ้างเหตุน่าเห็นใจ ค่ายมือถือเจตนาทำผิดเพราะความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา กทค. เสียงข้างมาก 3 ต่อ 1 เสียง ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางและผลการคำนวณจำนวนค่าปรับทางปกครองของคณะทำงานพิจารณาทบทวนคำสั่งกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 ราย ได้แก่ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค, บจ. ดีแทค ไตรเน็ต, และ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ โดยผลของมติดังกล่าว กำหนดให้ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 5,400,591.64 บาท จำนวน 41 วัน รวมเป็นเงิน 221,424,257.34 บาท, บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 1,239,538.88 บาท จำนวน 17 วัน รวมเป็นเงิน 21,072,160.99 บาท, และ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 166,576.30 บาท จำนวน 44 วัน รวมเป็นเงิน 7,329,357.05 บาท คิดเป็นยอดรวมค่าปรับของผู้ประกอบการทั้งสามรายประมาณ 249.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัญหาสืบเนื่องจากทางสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในเครือของตนจากระบบสัมปทานไปสู่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2100MHz เมื่อต้นปี 2556 โดยมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการคงสิทธิเลขหมายที่ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการในการขอโอนย้าย สำนักงาน กสทช. จึงมีคำสั่งลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งสามรายชำระค่าปรับรวมเป็นจำนวน 595.96 ล้านบาท แต่ในเวลาต่อมาผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นอุทธรณ์ และ กทค. ส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราค่าปรับทางปกครองที่สำนักงาน กสทช. กำหนดนั้นสูงเกินไป จึงมีการตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งกำหนดจำนวนค่าปรับใหม่ ซึ่งผลการคำนวณของคณะทำงานฯ ดังกล่าวทำให้จำนวนค่าปรับลดลงจากเดิมราว 346.14 ล้านบาท

สำหรับหลักการที่คณะทำงานฯ ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณค่าปรับใหม่ ซึ่ง กทค. เสียงข้างมากเห็นชอบคือ “แม้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายมีความจงใจที่จะกระทำความผิดดังกล่าว แต่ต้องกระทำเพราะความจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากการใช้บริการเมื่อหมดสัญญาสัมปทาน ขณะที่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการโอนย้ายเลขหมาย เช่น ช่วยประหยัดค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาเพื่อไปโอนย้ายเลขหมาย และค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายเลขหมาย จึงต้องคิดค่าปรับทางปกครองให้เหมาะแก่พฤติการณ์การกระทำความผิด”

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ nbtcrights.com ได้เคยตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางในการคำนวณค่าปรับทางปกครองของคณะทำงานฯ ว่า“ไม่ได้พิจารณาให้ความสำคัญถึงข้อท้วงติงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เคยมีหนังสือสอบถามการดำเนินการจัดการปัญหาของ กทค. และสำนักงาน กสทช. มาแล้วหลายครั้ง ในเรื่องที่การฝ่าฝืนดังกล่าวกระทบต่อส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทานที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควรได้รับ ซึ่งกระทบต่อรายได้เข้าสู่รัฐด้วย” นอกจากนี้ “โดยข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ามีผลกระทบตามมามากมาย เช่น ผู้บริโภคจำนวนมากที่ถูกโอนย้ายเลขหมายโดยไม่รู้ตัว ต้องประสบปัญหาตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานในระบบใหม่ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความเสียหายและต้นทุนที่ต้องเดินทางไปเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ ขณะที่ผู้บริโภคบางรายเมื่อเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ ก็ถูกบังคับให้ต้องใช้โปรโมชั่นที่แพงขึ้น และที่สำคัญเป็นการละเมิดเรื่องความสมัครใจซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย”

 

ผู้รับใบอนุญาต

จำนวนวันที่เสียค่าปรับ

ค่าปรับทางปกครองที่สำนักงาน กสทช. เคยกำหนดไว้เดิม (บาท)

ค่าปรับทางปกครองที่คำนวณใหม่ซึ่ง กทค. มีมติเห็นชอบ (บาท)

AWN

41 วัน

483,864,247.00

221,424,257.34

DTN

17 วัน

104,655,128.00

21,072,160.99

TUC

44 วัน

7,446,736.00

7,329,357.05

รวมจำนวนเงิน

 

595,966,111.00

249,825,775.38

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์