ขสช.ภาคเหนือค้านแก้ พ.ร.บ. สสส. ชี้ขัด รธน. แนะจัดประพิจารณ์ทุกภูมิภาค

เครือข่ายขบวนการประชาชนสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ จัดวงประชุม แสดงความเห็นต่อเวทีประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. สสส. ที่เพิ่งจัดขึ้น ชี้ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนตั้งแต่เริ่มกระบวนการ และกระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 22 เมษายา 2559  ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายขบวนการประชาชนสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ (ขสช.ภาคเหนือ)จัดเวทีเปิดพื้นที่ทางความคิดและเชื่อมโยงศักยภาพภาคีระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังเครือข่าย รับทราบสถานการณ์ต่างๆที่แต่ละเครือข่ายกำลังเผชิญ ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกัน มีประเด็นที่ในเวทีให้ความสำคัญร่วมกันคือ ความเห็นต่อเวทีประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. สสส. ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความกังขาต่อภาคประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากการจัดประชาพิจารณ์ดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนตั้งแต่เริ่มกระบวนการ เป็นไปอย่างรวบรัดและไม่มีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน ทำให้มีผู้เข้าร่วมรับฟังประชาพิจารณ์จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยต่อกระบวนการร่างกฎหมายนี้ด้วยการออกจากการประชุมกลางคัน (walk out)

พันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ตัวแทนจากศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง สะท้อนถึงประสบการณ์ทำงานกับคนในพื้นที่ว่า ทั้งชาวบ้านและองค์กรเครือข่ายในต่างจังหวัดต่างทำงานอย่างจริงจัง แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือ ส่วนกลางกำลังแก้กฎหมาย พ.ร.บ. สสส. ที่เป็นเหมือนแกนหลักในการทำงานกับพี่น้องในต่างจังหวัด โดยไม่ได้เสียงพวกเขาแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับ ศรินยา สิงห์ทองวรรณ องค์กรกลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอีกองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณของ สสส. เป็นเวลานาน กล่าวว่า การแก้ พ.ร.บ. สสส. ที่ผ่านมา มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สะท้อนความพยายามในการจำกัดการทำงานขององค์กรภาคประชาชน ทั้งในเชิงการทำงานและงบประมาณ ในขณะที่กระบวนการแก้ไขก็ไม่ได้มีการฟังเสียงสะท้อนของภาคประสังคมที่ทำงานในหลายภูมิภาคแต่อย่างใด

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้อีกหลายคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรที่รับงบประมาณจาก สสส. ในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่ต่างมีความเห็นร่วมกันว่า ส่วนกลางควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สสส. ในหลายภูมิภาค ไม่ใช่จัดเพียงการรับฟังเฉพาะในกรุงเทพฯเพียงแห่งอย่างเดียวโดยไม่สนใจความเห็นจากคนเล็กคนน้อยในต่างภูมิภาค

สำหรับในช่วงท้าย เวทีเครือข่ายขบวนการประชาชนสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ มีข้อเสนอร่วมกัน คือ ขอรักษาเจตนารมรณ์ในการมี สสส. และไม่เห็นด้วยกับการแก้ พ.ร.บ. สสส. ถ้ามีความจำเป็นในการแก้ พ.ร.บ. สสส. ต้องทบทวนกระบวนการ การแก้ พ.ร.บ. สสส. ที่ต้องมีภาคีเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 77

แถลงการณ์คัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544

สืบเนื่องจากความพยายามแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544  โดยการริเริ่มของ 3 กระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ และองค์กรภาคีเครือข่าย ตามรายชื่อด้านล่างนี้ มีจุดยืนและข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

ไม่เห็นด้วยกับการแก้ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ และยังไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายในการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของใคร

หากมีความจำเป็นในการแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 77 และต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เครือข่ายขอเรียกร้องให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาค ทุกภาค

ขอให้รัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรคำนึงถึง การสร้างเสริมสุขภาพ คือ ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสุขภาพของประชาชน และสุขภาพของสังคม และยังมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันรักษา และสนับสนุนเจตนารมณ์ ของการกำเนิด พระพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยเครือข่ายฯ จะติดตามความพยายามในการแก้ไขพระราชบัญญัติ ฉบับนี้อย่างใกล้ชิด

ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน(ขสช.) ภาคเหนือ

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคเหนือ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

เครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ

เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันภาคเหนือ

สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์