กวีประชาไท: เราคือสัตว์ชั้นต่ำผู้น่ารัก

 

ด้วยอำนาจของข้าผู้สั่งการ
ขอสั่งท่านให้เชื่อคำข้าสั่ง
ข้าทำไร้เหตุผลจงนิ่งฟัง
จงทำตัวโง่งั่งอย่างข้าทำ

ข้าขอสั่งให้สัปดาห์มี 2 วัน
วันหนึ่งนั้นสำหรับรับการเหยียบย่ำ
อีกวันคือวันสำหรับชดใช้กรรม
พอ 8 วัน 4 สัปดาห์ก็เปลี่ยนเดือน

เดือนของเราเรียกขานใหม่ข้ากำหนด
เดือนแห่งการพูดปดมดเท็จเถื่อน
เดือนแห่งการไม่รู้คิดเดือนเลอะเลือน
รวมเป็นปีเลื่อนเปื้อนยุคปรวนแปร

เราจะมุ่งสู่ความมืดดำ
ไปเป็นสัตว์ชั้นต่ำชอบแหนแห่
เราจะปลอมทุกสิ่งอย่างให้เป็นแท้
เราจะแก้ผ้าอวดอารยะธรรม

เราอดเราทนได้ต่อทุกสิ่ง
สงบนิ่งได้ต่อการเหยียบย่ำ
เราลืมได้ทุกสิ่ง ไม่จดจำ
เราคือสัตว์ชั้นต่ำผู้น่ารัก