วิษณุบอกสื่อจับประเด็นไม่ถูกเรื่องเซ็ตซีโร่ กกต. เผยเหตุผลที่ต้องทำคือ กกต. มีการเปลี่ยนโครงสร้าง

รองนายกรัฐมนตรีระบุสาเหตุที่แท้จริงกรณีเซ็ตซีโร่ กกต. เพราะ กมธ.เห็นว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างกกต.จาก 5 เป็น 7 คน และกำลังจะมีคนขาดคุณสมบัติตามร่าง พ.ร.ป. จึงต้องการหาคนใหม่มาทำงาน ไม่ต้องการให้เป็นปลาสองน้ำ ด้านรองประธาน กมธ. เผย คนชงเซ็ตซีโร่คือ กรธ. เอง

แฟ้มภาพทำเนียบรัฐบาล

5 มิ.ย. 2560 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติแก้ไขบทเฉพาะกาลให้กกต.ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ(เซ็ตซีโร่) เมื่อประกาศใช้ร่างพ.ร.ป.นี้ แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีชุดใหม่มาแทน ว่า เรื่องนี้สื่อมวลชนยังจับประเด็นไม่ถูกและยังไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของกมธ.เสียงข้างมากต้องการให้เซตซีโร่กกต. การที่โฆษกกมธ.ชุดนี้ระบุว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาการทำงานแบบปลาสองน้ำ คือเหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงเรื่องคุณสมบัติเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการกกต.จากเดิม 5 คนเป็น 7 คน ส่งผลให้โครงสร้างกกต.เปลี่ยนไป ซึ่งองค์กรอิสระอื่น ๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

“กรณีกกต.มีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น หากถามว่าทำไมไม่คงกรรมการเดิม 5 คนเอาไว้ แล้วสรรหามาใหม่ 2 คน เพราะ 2 คนที่มาใหม่ถือเป็นปลาอีกน้ำ ได้รับการสรรหามาอีกแบบหนึ่ง มีคุณสมบัติต่างกัน วาระการดำรงตำแหน่งไม่เท่ากับกรรมการชุดเดิม ขณะที่ในกรรมการ 5 คนมีบางคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งอยู่แล้ว แม้จะเซตซีโร่หรือไม่ก็ตาม ทุกคนจึงควรดูที่ประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต. ปัญหาเช่นนี้ถ้าเกิดในองค์กรไหนก็ต้องโดนอย่างเดียวกัน นี่คือสูตรของกรรมาธิการฯ ถ้าถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่ ผมไม่พูด แต่ผมอธิบายในสิ่งที่กมธ.ออกมาแถลง นี่คือคำนิยามของเซตซีโร่ที่เป็นการสรรหาใหม่เพื่อให้มีที่มาเหมือนกันทั้งหมด ไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติ” วิษณุ กล่าว

วิษณุ ปฎิเสธตอบคำถามว่าเป็นธรรมต่อกรรมการที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่เพราะจะกลายเป็นการพูดถึงคุณสมบัติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และว่าไม่ทราบเหตุผลที่กกต.บางคนคัดค้านการเซตซีโร่ในครั้งนี้

เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปได้ เพราะกกต.ที่ทำหน้าที่รักษาการระหว่างรอชุดใหม่อาจไม่สามารถใช้อำนาจอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด อย่างไรก็ตาม จะต้องมีกกต.ชุดใหม่ 7 คนภายในปีนี้ โดยการจัดทำพ.ร.ป. 2 ฉบับที่กำลังจะออกมาจะระบุว่าต้องสรรหากกต.ชุดใหม่ให้ได้ภายในกี่วัน ดังนั้น เหตุผลที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสนช. เพราะต้องการให้กกต.ชุดใหม่เป็นคนทำกฎหมายฉบับนี้ 

“การดำเนินงานทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบเวลา 8 เดือน โดยภาพรวมถือว่าทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาเดิม ไม่ยืดเวลาออกไปแม้แต่วันเดียว โดยกกต.ชุดใหม่จะเป็นคนจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน แต่หากสนช.ไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร่ กกต.ปัจจุบันนี้จะเป็นคนดูแลการเลือกตั้ง ต้องไปรอดูผลสนช.ตัดสินในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ว่าจะเป็นอย่างไร” วิษณุ กล่าว

ประธาน สนช. ปฏิเสธให้ความเห็นเรื่องเซ็ตซีโร่ หวั่นกลายเป็นการชี้นำ

ขณะที่พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิเสธให้ความเห็นกรณี เซ็ตซีโร่ กกต. หลังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.  โดยมีมติเสียงข้างมากให้ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งคณะ พ้นวาระหลังกฎหมายลูกดังกล่าวมีผลบังคับใช้  

โดยประธาน สนช. กล่าวเพียงว่า หากวิจารณ์จะกลายเป็นการชี้นำ อีกทั้งเรื่องนี้ยังมีความเห็นต่างอยู่  ดังนั้นต้องไปฟังความเห็นในการพิจารณาวาระ 2 และ3  ของที่ประชุมใหญ่ สนช. ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ พร้อมยืนยันว่าการแก้ไขร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ หากอยู่ในหลักการและไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่หากมีสมาชิก สนช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสมาชิกที่มีอยู่ เห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้เช่นกัน ขณะที่ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ได้ขยายเวลาพิจารณา 5 วัน ประธาน สนช. ยืนยันว่า เป็นการขยายในกรอบการพิจารณาของกรรมาธิการ 45 วัน ที่ไม่กระทบกรอบใหญ่ของ สนช. ที่ต้องพิจารณาภายใน 60 วัน  แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ประธาน สนช.  ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   ให้เตรียมฟังรายละเอียดในที่ประชุม สนช. ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มาแถลงด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. นี้ และหลังการพิจารณาวาระรับหลักการจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 50 คน ขึ้นมาพิจารณา

รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.ป. กกต. ชี้ กรธ.เป็นคนชงเซ็ตซีโร่เอง

ด้านทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิก สนช. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า กมธ.ที่เสนอให้เซตซีโรกกต.ชุดปัจจุบัน คือ ตัวแทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เนื่องจากเห็นว่าจะทำงานไม่ราบรื่น โดยจะมีกกต. จำนวน 2-3 คน ที่ขัดคุณสมบัติ และอีก 1-2 คน ที่กำลังจะมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ซึ่งก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งเช่นกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการสรรหาหลายขยัก จึงเป็นเหตุผลให้กรธ.เสนอเซตซีโร่ ซึ่งกมธ.ก็เห็นด้วย

เรียบเรียงจาก: สำนักข่าวไทย , เว็บข่าวรัฐสภา , มติชนออนไลน์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์