สปท. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง เสนอตั้งองค์กรทำงานตามแผนแม่บท

สปท. ลงมติเห็นชอบรายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และร่างพ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 150 ต่อ 5 เสียง เสนอดันการปฏิรูปการเมือง ทำกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี พร้อมตั้งองค์กรราชการทำงานตามแผ่นแม่บท

12 มิ.ย. 2560 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) โดยเป็นการพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และร่างพ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง รายงานว่า เนื่องจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการเตรียมและพัฒนาคนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติ ให้มีความพร้อมแก้ไขปัญหาประเทศและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย4.0 จึงจำเป็นต้องจัดทำกฎหมายนี้ขึ้น เพื่อวางแนวทางและกลไกการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดทำหลักสูตรให้การศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีงามและถูกต้อง มีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและอาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

เสรี กล่าวต่อว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีทั้งหมด 44 มาตรา โดยให้ ครม. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามพ.ร.บ.นี้และกฎหมายอื่น รวมทั้งให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ เป็นวาระแห่งชาติ และส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทและรายงานรายละเอียดของแผนแม่บทและแผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อ ครม. ให้มีสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนและรองรับภารกิจของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท นอกจากนั้นให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองฯ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิก สปท. ได้อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 150 ต่อ 5 งดออกเสียง 9 คะแนน โดยจะส่ง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ ให้ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการอภิปรายร่างพ.ร.บ.นายนิกร จำนง สปท. ได้กล่าวว่า ตนเตรียมลาออกจากการเป็นสมาชิก สปท. ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเตรียมตัวดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

ที่มาจาก: มติชนออนไลน์ , ผู้จัดการออนไลน์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์