[คลิป] อานันท์ กาญจนพันธุ์: ล้านนาในศตวรรษที่ 21

คลิปจากเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาหัวข้อ ล้านนาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"โลกเราเป็นโลกไร้พรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงล้านนาเป็นโลกไร้พรมแดนมาแต่ไหนแต่ไร เพิ่งจะมามีพรมแดนตอนมีรัฐชาติ ถ้าเผื่อใครมองล้านนาเฉพาะส่วนที่เป็นรัฐชาติ นี่จะไม่เข้าใจล้านนาเลยนะ เพราะล้านนาไร้พรมแดนตั้งแต่แรกแล้ว นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดกันมานาน ที่ไปจับการศึกษาล้านนาเฉพาะ 8 จังหวัดภาคเหนือก็เลยจนปัญญา" อานันท์กล่าวตอนหนึ่ง