[คลิป] เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (2) : ศิลปะ วัฒนธรรมในสังคมล้านนา

คลิปจากการเสวนาหัวข้อ "เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (2) : ศิลปะ วัฒนธรรมในสังคมล้านนา" วิทยากรโดย สุนทร คำยอด กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอหัวข้อ "อุดมการณ์ล้านนานิยม: ในวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ" เริ่มตั้งแต่จดหมายของศรีโหม้ วิชัยที่เขียนถึงแม่ เล่าเรื่องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปสหรัฐอเมริกา และต่อมาเคยใช้เป็นตำราเรียนของโรงเรียนชายวังสิงห์คำหรือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย งานเขียนของอำพัน ไชยวรศิลป์ ซอน้ำท่วมของ ตาไหล กันทะจันทร์ หรือ แก้วตาไหล

สงกรานต์ สมจันทร์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "ดนตรีล้านนา มุมมองการศึกษาทางมนุษยดนตรีวิทยาที่ผ่านมา" โดยแบ่งหัวข้อนำเสนอเป็น ธรรมชาติของการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของดนตรีล้านนาจาก "ดนตรีชาวบ้าน" สู่ "ดนตรีแบบแผน" ทบทวนงานเขียนสำคัญของดนตรีล้านนา และ ปัญหาของการศึกษาดนตรีล้านนาและแนวโน้มในอนาคต

ทั้งนี้สงกรานต์ชี้ถึงแนวโน้มของการศึกษาดนตรีล้านนาว่า 1. การสถาปนา "แบบแผน" ทำลายความหลากหลายทางดนตรี โดยเฉพาะบทบาทจากสถาบันการศึกษา  2. การขาดเครื่องมือในการศึกษา เช่น แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม / การศึกษาวิชามานุษยดนตรีวิทยา (ethnomusicology) 3) การสร้างความจริงแท้/บริสุทธิ์ ทำให้ละเลยวัฒนธรรมรายรอบ 4) ขาดการศึกษาอย่างสหวิทยาการ/การบูรณาการกับศาสตร์อื่น

ธนพงษ์ หมื่นแสน ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "ซอพื้นเมือง: ภาคปฏิบัติการสร้าง "จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา" ผ่านพื้นที่หลักสูตรและการจัดการศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่"

เสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับชมคลิปจากเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” ทั้งหมดที่ https://goo.gl/Ltzjrz

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์