กระทรวงดิจิทัลทุ่ม 10 ล้าน จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์คุมทำผิด พ.ร.บ.คอม 24 ชม.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงบ 10 ล้าน ที่มิใช่งานก่อสร้าง ตั้งโครงการ ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รวบรวมข้อมูล รายงานการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผลัดเวรกันตลอด 24 ชั่วโมง

มีเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อ “ขอบเขตของงาน: โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” มีเนื้อหาว่าด้วยขอบเขตงานของโครงการ และแนบมาด้วยรายละเอียดงบประมาณโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ

 (ดูเอกสารตัวเต็มทั้งหมด)

จากเอกสาร พบว่าศูนย์ปฏิบัติการฯ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

  • เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง การจัดเก็บและพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อการสืบค้นเป็นไปได้รวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำผิดตามกฎหมายได้

  • เพื่อเช่าใช้บริการเครือช่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ทางศูนย์ปฏิบัติการฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานอย่างน้อย 18 คน โดยผลัดเวรกันตลอด 24 ชั่วโมง “โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำในช่วงเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ถึงเวลา 08.30 น. จำนวน 3 คน” โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ว่าจ้า ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบสถานการณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความไม่สงบ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านอีเมล์วันละ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 10.00 น. และ 18.00 น.

เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ยังต้องทำหน้าที่ดำเนินการเก็บพยานหลักฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และจัดทำสรุปผลการดำเนินการ และรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน

นอกจากนั้นยังมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ ประสานงานข้อมูลด้านกฎหมาย ค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสรุปผล

นอกจากนั้นยังมีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10 ล้านบาท วันกำหนดราคากลาง 21 มิ.ย. 2560

รายละเอียดงบประมาณ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์