ผบ.ทบ.แจง 'สัญญาประชาคม' ไม่ใช่ ก.ม.หรือให้คนมาจับมือกัน แค่ให้รัฐเอา 10 เรื่องไปทำ

คาดชงร่างสัญญาประชาคมเข้า ป.ย.ป.สัปดาห์หน้า ยันไม่ได้ให้คนมาจับมือกัน แต่รวมความเห็นร่วมกัน 10 ประเด็น ไม่ได้เป็นกฎหมาย แค่ให้รัฐไปทำในสิ่งที่ ปชช.ต้องการ ทบ.ตั้ง 12 ชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรักชาติไทย ย้ำกองทัพประคับประคองบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป
แฟ้มภาพ

29 มิ.ย.2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (29 มิ.ย.60) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ในพื้นที่ 4 กองทัพภาคว่า ในเรื่องการสร้างความปรองดอง คณะอนุกรรมการฯ ของตนได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยส่งไปให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จากนั้น พล.อ.ประวิตรก็จะส่งไปให้คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ชุดใหญ่พิจารณา คาดว่าจะกำหนดประชุมสัปดาห์หน้า และเมื่อ ป.ย.ป.อนุมัติร่างสัญญาประชาคมแล้ว จากนั้นจะไปจัดเวทีสาธารณะชี้แจงร่างสัญญาประชาคม โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทั้ง 4 กองทัพภาค จะเป็นผู้ดำเนินการ

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า สำหรับร่างสัญญาประชาคมที่ตนดำเนินการนั้น ไม่ใช่ทำให้คนมาจับมือ ตกลงปรองดองกัน แต่เราไปรวบรวมความคิดประชาชนทั้ง 4 ภาค และกลุ่มต่างๆ นำข้อคิดเห็นมาเป็นข้อสรุป ประมาณ 200 กว่าประเด็น ตามที่ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ชี้แจง โดยระบุว่ามีกรอบ 3 งาน คือ สิ่งที่ทำได้เลย สิ่งที่ต้องปฏิรูป และสิ่งใดที่ต้องเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นจึงเป็นความคิดเห็นร่วมกันของคนในชาติว่าเราจะเดินร่วมกันใน 10 ประเด็นว่าจะเดินอย่างนี้ แล้วแต่ละส่วนงานก็ดำเนินการไป
       
“สัญญาประชาคมเป็นสัญญาระหว่างคนไทยกับชาติไทย ไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่เป็นสัญญาที่ให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ ส่วนจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับคนจะทำให้เกิดผลหรือไม่เกิดผล มันไม่ใช่กฎหมายที่เห็นเป็นรูปธรรมบังคับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ นี่คือความคิดเห็นของคนในชาติ ทางรัฐบาลก็เอาไปดู และเอาไปบริหารประเทศในแต่ละเรื่องตามกรอบที่เสนอ” พล.อ.เฉลิมชัยกล่าว

ตั้ง 12 ชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรักชาติไทย

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัย พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงและกำลังพลภายในกองบัญชากองทัพบก รับชมบรรยายพิเศษเรื่อง "การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในระดับกองทัพบก" ณ หอประชุมกิตติขจร  ซึ่งเนื้อหาเป็นการบรรยายประกอบแสง สี เสียง เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย การเสียดินแดน 14 ครั้ง และความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวภายหลังด้วยว่า ต้องยอมรับว่าในอดีตประเทศไทยเป็นสังคมที่อบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณี ยึดมั่นศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประวัติศาสตร์ ที่น่าภาคภูมิใจ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน บ้านเมืองมีความเจริญขึ้น และต้องพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็รับวัฒนธรรมด้านตะวันตกเข้ามา จึงทำให้เกิดปัญมากมาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

"กองทัพบกพยายามสร้างความรัก ความสามัคคี โดยชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ การเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า เราจะร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ทั้งนี้ ชุดวิทยากรทั้งหมดมี 12 ชุด โดยได้นำมาขยายผลให้กับทุกกองทัพภาคในการสร้างคนเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการใหม่ของหน่วย นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หากสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สามารถประสานได้ที่กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก หรือกองทัพภาคต่างๆ โดยเป็นการบรรยาย 2 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขสร้างความรักความสามัคคี" พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

ย้ำกองทัพประคับประคองไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวถึงผลโพล ระบุประชาชนเกิน 50% เสนอให้มีการตั้งพรรคการเมือง สนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ว่า เป็นความเห็นโดยรวมของโพล ตนขอไม่ออกความเห็น แต่ในภาพรวมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกองทัพ จะประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้เรียบร้อยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ ในส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของประชาชนที่จะตัดสินใจ เมื่อเลือกตั้งแล้วว่ากันตามกฎหมาย รัฐบาลใหม่ก็บริหารงานไปเป็นตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว

ต่อข้อถามถึงกรณีที่ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วิเคราะห์ จะไม่มีการเลือกตั้งปลายปี 2561เพราะ สนช.คว่ำกฎหมายลูก เพื่อให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ผบ.ทบ. กล่าวว่า ไม่มีเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว  เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งและการตั้งพรรคลงเลือกตั้งอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต  พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐบาล เป็นเรื่องการเมือง แต่ในฐานะเลขาธิการ คสช. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ก็จะทำหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคง ก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินไปตามโรดแม๊ปตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ส่วนจะมีการตั้งพรรคทหารหรือไม่ ไม่ทราบ ตนเกษียณ ตนก็จบ

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์และสำนักข่าวไทย

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์