ผบ.ทบ.แจง 'สัญญาประชาคม' ไม่ใช่ ก.ม.หรือให้คนมาจับมือกัน แค่ให้รัฐเอา 10 เรื่องไปทำ

คาดชงร่างสัญญาประชาคมเข้า ป.ย.ป.สัปดาห์หน้า ยันไม่ได้ให้คนมาจับมือกัน แต่รวมความเห็นร่วมกัน 10 ประเด็น ไม่ได้เป็นกฎหมาย แค่ให้รัฐไปทำในสิ่งที่ ปชช.ต้องการ ทบ.ตั้ง 12 ชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรักชาติไทย ย้ำกองทัพประคับประคองบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป
แฟ้มภาพ

29 มิ.ย.2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (29 มิ.ย.60) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ในพื้นที่ 4 กองทัพภาคว่า ในเรื่องการสร้างความปรองดอง คณะอนุกรรมการฯ ของตนได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยส่งไปให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จากนั้น พล.อ.ประวิตรก็จะส่งไปให้คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ชุดใหญ่พิจารณา คาดว่าจะกำหนดประชุมสัปดาห์หน้า และเมื่อ ป.ย.ป.อนุมัติร่างสัญญาประชาคมแล้ว จากนั้นจะไปจัดเวทีสาธารณะชี้แจงร่างสัญญาประชาคม โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทั้ง 4 กองทัพภาค จะเป็นผู้ดำเนินการ

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า สำหรับร่างสัญญาประชาคมที่ตนดำเนินการนั้น ไม่ใช่ทำให้คนมาจับมือ ตกลงปรองดองกัน แต่เราไปรวบรวมความคิดประชาชนทั้ง 4 ภาค และกลุ่มต่างๆ นำข้อคิดเห็นมาเป็นข้อสรุป ประมาณ 200 กว่าประเด็น ตามที่ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ชี้แจง โดยระบุว่ามีกรอบ 3 งาน คือ สิ่งที่ทำได้เลย สิ่งที่ต้องปฏิรูป และสิ่งใดที่ต้องเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นจึงเป็นความคิดเห็นร่วมกันของคนในชาติว่าเราจะเดินร่วมกันใน 10 ประเด็นว่าจะเดินอย่างนี้ แล้วแต่ละส่วนงานก็ดำเนินการไป
       
“สัญญาประชาคมเป็นสัญญาระหว่างคนไทยกับชาติไทย ไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่เป็นสัญญาที่ให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ ส่วนจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับคนจะทำให้เกิดผลหรือไม่เกิดผล มันไม่ใช่กฎหมายที่เห็นเป็นรูปธรรมบังคับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ นี่คือความคิดเห็นของคนในชาติ ทางรัฐบาลก็เอาไปดู และเอาไปบริหารประเทศในแต่ละเรื่องตามกรอบที่เสนอ” พล.อ.เฉลิมชัยกล่าว

ตั้ง 12 ชุดวิทยากรปลุกจิตสำนึกรักชาติไทย

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัย พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงและกำลังพลภายในกองบัญชากองทัพบก รับชมบรรยายพิเศษเรื่อง "การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในระดับกองทัพบก" ณ หอประชุมกิตติขจร  ซึ่งเนื้อหาเป็นการบรรยายประกอบแสง สี เสียง เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย การเสียดินแดน 14 ครั้ง และความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวภายหลังด้วยว่า ต้องยอมรับว่าในอดีตประเทศไทยเป็นสังคมที่อบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณี ยึดมั่นศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประวัติศาสตร์ ที่น่าภาคภูมิใจ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน บ้านเมืองมีความเจริญขึ้น และต้องพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็รับวัฒนธรรมด้านตะวันตกเข้ามา จึงทำให้เกิดปัญมากมาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง

"กองทัพบกพยายามสร้างความรัก ความสามัคคี โดยชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ การเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า เราจะร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ทั้งนี้ ชุดวิทยากรทั้งหมดมี 12 ชุด โดยได้นำมาขยายผลให้กับทุกกองทัพภาคในการสร้างคนเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการใหม่ของหน่วย นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หากสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สามารถประสานได้ที่กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก หรือกองทัพภาคต่างๆ โดยเป็นการบรรยาย 2 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขสร้างความรักความสามัคคี" พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

ย้ำกองทัพประคับประคองไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวถึงผลโพล ระบุประชาชนเกิน 50% เสนอให้มีการตั้งพรรคการเมือง สนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ว่า เป็นความเห็นโดยรวมของโพล ตนขอไม่ออกความเห็น แต่ในภาพรวมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกองทัพ จะประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้เรียบร้อยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ ในส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของประชาชนที่จะตัดสินใจ เมื่อเลือกตั้งแล้วว่ากันตามกฎหมาย รัฐบาลใหม่ก็บริหารงานไปเป็นตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว

ต่อข้อถามถึงกรณีที่ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วิเคราะห์ จะไม่มีการเลือกตั้งปลายปี 2561เพราะ สนช.คว่ำกฎหมายลูก เพื่อให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ผบ.ทบ. กล่าวว่า ไม่มีเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว  เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งและการตั้งพรรคลงเลือกตั้งอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต  พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐบาล เป็นเรื่องการเมือง แต่ในฐานะเลขาธิการ คสช. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ก็จะทำหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคง ก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินไปตามโรดแม๊ปตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ส่วนจะมีการตั้งพรรคทหารหรือไม่ ไม่ทราบ ตนเกษียณ ตนก็จบ

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์และสำนักข่าวไทย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์