หมายเหตุประเพทไทย #164 เส้นทางผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือสู่แผ่นดินไทย

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงเส้นทางอพยพของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ ซึ่งไม่สามารถอพยพทางตรงเข้าสู่เกาหลีใต้ได้ แต่ต้องเดินทางไกลมาถึงไทย และประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก่อนที่จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในเกาหลีใต้

ชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ ไม่เพียงประสบความลำบากในช่วงเดินทางออกจากเกาหลีเหนือแล้วต้องรอนแรมอีกหลายพันกิโลเมตรเท่านั้น แต่เมื่อพวกเขาไปใช้ชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้ ก็ยังต้องปรับตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หลายคนประสบปัญหาถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจอีกด้วย

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai

หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai