อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13 นาที 4 วินาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: กลอนสู่ขวัญเกษตรกรของทั่นผู้นำ

 

ชวนเกษตรกรอ่านกลอนสู่ขวัญ     ถ้อยคำทั่นผู้นำลึกล้ำเหลือ

กวีใดก็ไม่สู้ตู่เหลือเฟือ     อ่านดูเนื้อเหนือคนเคยยลคำ

จะขออวยด้วยรู้การอยู่เป็น     บ้านเมืองเช่นที่เห็นอยู่รู้มืดค่ำ

โจรมันชุมยุ่มย่ามยุงยุ่งระยำ     ลุงตู่นำน้อง ๆ หนู ๆ คู่คนดี

เครื่องนำทางอย่างที่ฝันมันไม่ใช่     หากฝันใฝ่แต่ไร้ความรู้จะยู่ยี่

ต้องทนทุกข์ทรมานนานหลายปี     ด้วยศักดิ์ศรีไม่มีบ่นอดทนมา

มาวันนี้รัฐแน่วแน่เร่งแก้ไข     ไม่ทันใจไม่เสียขวัญเรื่องปัญหา

คนเลวที่เคยชี้ทำอย่านำพา     อย่าทิ้งนาไร่สวนชวนรวนเร

ทำกิจการพอเพียงเถียงนาน้อย     รัฐจะคอยดูราคาถ้าหักเห

พัฒนาสหกรณ์กลางอย่างทุ่มเท     สมคะเนไม่เอ้โอ้โอกาสตน

ทุกท่านถ้วนล้วนอดทนคนเข้มแข็ง     แม้น้ำแล้งนาล่มจมไม่บ่น

ยางพารานาไร่สวนของมวลชน     ปลูกขายปนหลายสาขาอย่าอย่างเดียว

ทนเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปอีกนิด     มาตรการผิดท่าอย่าฉุนเฉียว

คนเลวที่ชี้ทำมายากยาเยียว     ประชารัฐประเดี๋ยวเดียวจะเยียวยา

เป็นระบบครบวงจรอย่าร้อนใจ     ทุนภายนอกภายในในภายหน้า

เลิกทำกินถิ่นสลัวมั่ว ๆ มา     ครอบครัวน่าเวทนาหนาคนดี

ขอลุงตู่อยู่เป็นให้เย็นหัว     ไม่ต้องกลัวสิ่งใดในโลกนี้

ซ้อมเขียนกลอนเรื่อยไปได้เป็นกวี     ยุทธศาสตร์ 20 ปี ซีไรต์เอย.