กวีประชาไท: รักษ์กะลาไทย..........

..........กะลาไทยในฝัน..........จงร่วมกันรักษา
ความสุขใดไม่นำพา..........รักษ์กะลาตลอดกาล..........

กะลาไทยใบนี้เป็นที่รัก
แจ้งประจักษ์กลางใจไทยทั้งผอง
เรารักษากะลาไทยในครรลอง
ความปรองดองดำเนินมาแต่ช้านาน

กะลาไทยใบนี้มีความหลัง
เป็นที่หวังเผ่าไทแผ่ไพศาล
ความเป็นธรรมเที่ยงแท้แต่โบราณ
เป็นเรื่องราวเล่าขานหลายชั่วคน

กะลาไทยใบนี้ที่ห่วงหวง
จากวันเดือนปีล่วงเป็นดอกผล
ธารน้ำใจรินหลั่งทั้งรวยจน
ประชนเป็นเจ้าของครอบครองมา

กะลาไทยใบนี้เป็นที่สุด
โลกมนุษย์แดนสวรรค์เหนือชั้นฟ้า
ต่างชื่นชมโสมนัสในกะลา
ประวัติศาสตร์ศึกษาเป็นสายใย

กะลาไทยใบนี้มีมนต์ขลัง
รวมพลังเริงรื่นชื่นสุกใส
ปวงไพร่ฟ้าเชื่อฟังอย่างตั้งใจ
ความเป็นไทยใต้กะลามานานเนา

กะลาไทยใบนี้มีความหมาย
เราเกิดแก่เจ็บตายแต่ก่อนเก่า
เป็นกะลาที่อาศัยใต้ร่มเงา
มีสุขทุกข์ซึมเศร้าคละเคล้ากัน

กะลาไทยใบนี้เป็นที่พึ่ง
กำเนิดความซาบซึ้งสารขัณฑ์
เป็นที่หลอมรวมใจให้ผูกพัน
เรายึดมั่นในกะลาสถาพร

...............,...,

เป็นกะลาใบเก่าแก่
ความสุขแท้พ่อแม่สอน
ใต้กะลาไม่อาวรณ์
ความวุ่นวายไม่แวะเวียน