'คนงานรังสิต' ค้านแนวคิด ขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 เป็น 60 ปี

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ยื่นหนังสือค้านการขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 เป็น 60 ปี เสนอให้ฝ่ายรัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่ายในทุกๆ กองทุน พร้อมปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ 

12 ก.ค. 2560 จากกรณีมีการเสนอแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ของสำนักงานประกันสังคมนั้น ล่าสุดวันนี้ (12 ก.ค.60) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อเวลา ประมาณ 10.00 น. ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านแนวคิดดังกล่าวต่อสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี โดยมี พันธ์เทพ เปาริก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี และ ประดิษฐ์ สุรชัย  หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ออกมารับหนังสือดังกล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ยังเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่ายในทุกๆ กองทุน ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้ สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ปฏิรูปโครงสร้าง ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการขยายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในกองทุนต่างๆ รวมทั้ง ผู้ประกันตนที่รับเงินชราภาพ ต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลใต้สิทธิ พ.ร.บ.ประกันสังคม