เดือน มิ.ย. ผู้ประกันตนว่างงาน 156,587 คน สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2560

เดือน มิ.ย. 2560 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมว่างงาน 156,587 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 2.86% เมื่อเทียบกับปี 2559 และสูงที่สุดในปี 2560 นี้
 
25 ก.ค. 2560 สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,601,371 คน มีอัตราการขยายตัว 2.16% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,377,038 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 224,333 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 156,587 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 2.86% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 0.56% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวน 155,719 คนอัตราการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 21,701 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ร้อยละ 0.23
 
ในด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,601,371 คน มีอัตราการขยายตัว 2.16% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,377,038 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าในเดือนมิถุนายน 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 2.16% ขยายตัวจากเดือนพฤษภาคม 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.89% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
 
ด้านสถานการณ์การว่างงาน จากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 156,587 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 2.86% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนมิถุนายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 152,240 คนและเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2560) พบว่ามีจำนวน 155,719 คน โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 0.56% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 1.48% มีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.48% เช่นเดียวกัน โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ที่ 1.1 % (มิถุนายน 2560)
 
 
ด้านสถานการณ์การเลิกจ้างอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนมิถุนายน 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 21,701 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ร้อยละ 0.23 และลดลงจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.27

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์