กวีประชาไท: เรื่องเล่า

 

 

คุณเห็นเรื่องเล่าหรือเรื่องโกหกเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
มีความจริงหลายมุม
พลิกเหลี่ยมที่หนึ่ง
พลิกมุมที่สอง
ยุคสมัยที่ใครๆ ก็ถือกล้องถ่ายภาพไว้ในมือตลอดเวลาเรื่องเล่ายังคงปรุงแต่ง

คุณเห็นเหลี่ยมมุมใดเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
คุณเห็นเรื่องเล่าและวิธีการเล่าเรื่องไหม
คุณใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีมุมมองวางไว้อย่างไรในฐานข้อมูล

ที่สนามโล่งในวันฝนตก
มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
คนส่วนหนึ่งพูดว่า......
คนอีกส่วนหนึ่งพูดว่า.....

มีคนพูดว่า ถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีคนพูดว่า ถ้าไม่มีคนแบบหนึ่งก็จะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีคนพูดว่า .....
มีคนพูดว่า .....
มีคนพูดว่า .....

คุณเห็นเรื่องเล่าหรือเรื่องโกหกเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
คุณเห็นฐานข้อมูลที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์ในวันหนึ่งข้างหน้าหรือไม่
คุณเห็นฐานข้อมูลที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์ในวันนี้หรือไม่