อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 29 นาที ที่ผ่านมา

ศาลน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเชื่อมั่น

โฆษกศาลยุติธรรม ยันศาลยุติธรรมจะน้อมกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติเพื่ออำนวยความยุติธรรม ภายใต้หลักนิติธรรม เปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจน เหมาะสมแก่ประเภทคดี ให้ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ

9 ส.ค. 2560 จากกรณีวานนี้ (8 ส.ค.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายรายงานการทำงานของรัฐบาลตามห้วงระยะเวลา โดยได้ถวายงานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง 9 ข้อด้วยกัน โดย ข้อ 7.ทรงรับสั่งถึงการดูแลประชาชน ให้ความเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ มีหลักฐานที่ชัดเจน ให้ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้ นั้น

ล่าสุดวันนี้ (9 ส.ค.60) สำนักข่าวไทย รายงานว่า สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ทางศาลยุติธรรมจะน้อมนำพระราชกระแสดังกล่าวด้วยการยึดมั่นในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรมให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่ประเภทคดี เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน