สภาคณาจารย์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ร้อง 'มีชัย' ค้าน ม.44 ตั้งคนนอกบริหาร มหา'ลัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยื่นหนังสือถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ คัดค้านการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งคําสั่งหัวหน้า คสช. ปมเปิดช่องตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้บริหาร มหา'ลัย

ภาพจากเฟซบุ๊ก อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ 

19 ส.ค.2560 มติชนออนไลน์รายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นพพร ขุนค้า อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม ในฐานะรองประธานฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยื่นหนังสือถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก่อนที่ มีชัย จะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นแถลงการณ์คัดค้านการใช้มาตรา 44 ในการออกคำสั่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้

อาจิณโจนาธาน กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวจะเป็นปัญหาในระยะยาว ที่เป็นการแทรกแซงระบบการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ในระดับมหาวิทยาลัย มีระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)มหาวิทยาลัย ดูแลตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งอื่นมาเพิ่ม ก่อนหน้านี้ได้มีการรวมรวมรายชื่อนักวิชาการจากทั่วประเทศยื่นหนังสือคัดค้านแล้ว 260 คน และในวันนี้เป็นยื่นแถลงการณ์พร้อมทั้งแนบรายชื่อเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21 คน จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย เนื่องจากนายมีชัย มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล และคสช. อีกทั้งยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ ทั้งนี้ต่อจากนี้จะยังคงมีการเดินหน้ารวบรวมรายชื่ออาจารย์ทั่วประเทศเพื่อคัดค้านคำสั่งดังกล่าว เป็นเป็นคำสั่งที่กระทบต่อแวดวงวิชาการโดยตรง