กวี นักเขียน นักวิชาการ ค้าน 'ไพฑูรย์ ธัญญา' เป็นตัวแทนกวีไทยงาน ASEAN Poets Forum

กลุ่ม กวี นักเขียน นักวิชาการ ออกแถลงการณ์ คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา 'ไพฑูรย์ ธัญญา') ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ในงาน ASEAN Poets Forum@Diversity 2017 ที่มาเลเซีย เพราะแต่งกวีบทหนึ่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึงการดูถูกสตรีเพศ

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา 'ไพฑูรย์ ธัญญา') ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ที่มาภาพ: All Magazine

27 ส.ค. 2560 กลุ่ม กวี นักเขียน นักวิชาการ ได้ออกแถลงการณ์ คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา 'ไพฑูรย์ ธัญญา') ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ในงาน ASEAN Poets Forum@Diversity 2017 ที่มาเลเซีย โดยระบุว่า รศ.ดร.ธัญญา ได้แต่งกวีบทหนึ่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึงการดูถูกสตรีเพศ จึงขอเรียกร้องให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและ The Malaysian Institute of Translation & Books (ITBM) ผู้จัดงานดังกล่าว ถอนชื่อและยุติการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน

โดยรายละเอียดทั้งหมดของแถลงการณ์มีดังต่อไปนี้

แถลงการณ์จาก กวี นักเขียน นักวิชาการ คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ / นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ในงาน ASEAN Poets Forum@Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 ในงาน the Literature genre in DiverseCity 2017 ของสถาบันเดวัน บาฮาซา แดนปุสกาตา ในธีม ‘Struggle of Nation’ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ตามที่เป็นข่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา กรณีที่รัฐบาลทหารไทยได้ดำเนินคดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งที่เป็นที่รู้กันทั่วไปในชื่อคดีว่า “คดีจานำข้าว” ถึงกำหนดที่ศาลนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา

เหตุการณ์ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์มิได้ปรากฏตัวต่อศาล โดยส่งทนายมาแจ้งว่ามีอาการป่วยเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้มีอาการปวดศีรษะ จึงไม่สามารถมาศาลได้ และศาลได้ออกหมายจับ หลังจากนั้น มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการลี้ภัยไปนอกประเทศจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา “ไพฑูรย์ ธัญญา”) ซึ่งมีชื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมงาน ASEAN Poets Forum @ Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 จากการคัดเลือกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แต่งกวีบทหนึ่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึงการดูถูกสตรีเพศโดยใช้ “หู” เป็นอุปลักษณ์ในการสื่อถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงในลักษณะที่ขบขัน พร้อมทั้งโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งค่าเข้าถึงเป็น “สาธารณะ”

เสรีภาพในการแสดงออกนั้น จะต้องไม่ละเมิดทางเชื้อชาติ เพศ สีผิว ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ” (CEDAW) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 หนึ่งในเนื้อหาของอนุสัญญานี้ได้ระบุว่ารัฐภาคีนั้นต้องคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย เพศ อารมณ์ สติปัญญา โดยระบุว่ารัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบุรุษและสตรี “โดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสำหรับบุรุษและสตรี” (อนุสัญญาฯ ข้อ 5)

ทว่า รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับมิได้คำนึงถึงหลักการดังกล่าว และแม้จะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมมากมาย รวมถึงการถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และได้รับเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานในเวที ASEAN Poets Forum ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ แต่ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับแต่งบทกลอนที่มีลักษณะเหยียดเพศดังกล่าว กลุ่มกวี นักเขียน และนักวิชาการ จึงขอประณาม รศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ และขอไม่ยอมรับการเป็นตัวแทนของวงการกวีไทยไปร่วมงานดังกล่าว และเห็นว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็เท่ากับเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดให้วงการนักเขียนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ผู้มีรายนามต่อท้ายแถลงการณ์ข้างล่างนี้ จึงขอเรียกร้องให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและ The Malaysian Institute of Translation & Books (ITBM) ผู้จัดงานดังกล่าว ถอนชื่อและยุติการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ด้วยเขาได้ละเมิดหลักการสากลอย่างชัดแจ้งและยังมิได้มีการแสดงการรับรู้ถึงการกระทำที่ผิดพลาดของตนมาจนปัจจุบัน

แถลง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2017
 

คำชี้แจงเพิ่มเติมต่อสาธารณชน 
 
เนื่องจากกรณีที่มีหลายกลุ่มได้ทำการรณรงค์ต่อกรณี “บทกวีหู” และมีผู้สับสนจำนวนมาก ทางกลุ่มที่มีรายนามดังต่อไปนี้ ขอย้ำว่า สำหรับกลุ่มเราที่ออกแถลงการณ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการคัดค้านการเป็นตัวแทนประเทศไทย ของ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สังขพันธานนท์ ในงาน ASEAN Poets Forum@Diversity2017 KL International Arts Festival ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่  29-30 กันยายน 2017 อันเนื่องมาจากการแต่งบทกวีที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเท่านั้น ส่วนกลุ่มใดจะเสนอประเด็นอื่นนอกเหนือไปจากนี้ เราก็เคารพและมองว่าเป็นสิทธิที่ปัจเจกชนทุกท่านจะพิจารณาว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
 

1. กฤช เหลือลมัย / Krit Lualamai

2. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช / Kridikorn Wongsawangpanit

3. กันต์ธร อักษรนำ / Kanthorn Auksornnam

4. กานต์ ณ กานท์ / Karnt Na Karnt

5. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ / Karaket Sriparinyasin

6. กิตติพล สรัคคานนท์ / Kittipon Srukkanond

7. กิตติพล เอี่ยมกมล / Kittipoan Eamkamoan

8. แก้วตา ธัมอิน / Kaewta Tham-in

9. คนแคระ / Konkrae

10.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง / Komkrit Uitekkeng

11.คาล รีอัล / Kal Real

12.คิม ไชยสุขประเสริฐ / Kim Chaisukprasert

13.ฉันทลักษณ รักษาอยู่ / Chantalak Raksayu

14.ชัชชล อัจนากิตติ / Chatchon Audjanakitti

15.ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ / Chainarin Kularpaum

16.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน / Chaiwat Meesanthan

17.ชาคริต คำพิลานนท์/chakriz kampilanon

18.ณรรธราวุธ เมืองสุข / Nattharavut Muangsuk

19.ดารณี ทองศิริ / Daranee Thongsiri

20.ดานาย ประทานัง / Damnai Pratanang

21.ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ / Tuangporn Patipatapanich

22.ทวี คุ้มเมือง / Tawee Khummuang

23.ทินกร หุตางกูร / Tinnakorn Hutangkul

24.ธรรมรงค์ ภูมิสีคิ้ว / Thammarong Phumsikew

25.ธิติ มีแต้ม / Thiti Meetam

26.ธีรพล พัฒนภักดี / Theerapon Phattanapakdee

27.ธีร์ อันมัย / Tee Anmai

28.นิติพงศ์ สำราญคง / Nithipong Samrankong

29.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ Nithinand Yorsaengrat

30.นิธิ นิธิวีรกุล / Nithi Nithiveragul

31.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ / Pandit Chanrochanakit

32.บุษราพร ทองชัย / Bussaraporn Thongchai

33.ใบพัด นบน้อม / Baipat Nopnom

34.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / Pinkaew Luangaramsri

35.ผการัมย์ งามธันวา / Phakaram Ngamthanwa

36.พิชญ อนันตรเศรษฐ์ / Pichaya Anantarasate

37.พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ / Pimsiri Petnamrob

38.เพียงคำ ประดับความ / Piengkam Pradabkwang

39.ภัควดี วีระภาสพงษ์ / Pakavadi Verapaspong

40.ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ / Panu Boonpipattanapong

41.มนทกานติ รังสิพราหมณกุล /Montakan Ransibrahmanakul

42.มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม / Muhammadharis Kayem

43.ยรรยง เที่ยงทิศ / Yanyong Thiengtid

44.รชา พรมภวังค์ / Racha Prompavang

45.รวิวาร รวิวารสกุล / Rawiwarn Rawiwarnsakul

46.ลัดดา สงกระสินธ์ / Ladda Songkrasin

47.ลุ่มน้ำ ณ เทือกเขาดงรัก / Lumnam at Tuakkaodongrek

48.วลัยพร ภูมิรัตน์ / Walaiporn Phumirat

49.วัฒนชัย แจ้งไพร / Wattanachai Jaengprai

50.วาดดาว / Waaddao

51.วิทยากร โสวัตร / Wittayakorn Sowat

52.เวฬุ เวสารัช / Dhelu Dhesarajcha

53.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ / Sorayut Aiemauayu

54.สร้อยมาศ รุ่งมณี / Soimart Rungmanee

55.สันติสุข กาญจนประกร / Santisuk Kanjanaprakorn

56.สายสุรีย์ มูลศรี / Saisuree Moonsri

57.สิริกัญญา กาญจนประกร / Sirikanya Kanjanaprakorn

58.สุเจน กรรพฤทธิ์ / Sujane Kanparit

59.เสรี ตรีศักดิ์ / Seeree Treesuk

60.อติภพ ภัทรเดชไพศาล / Atipop Pattaradejpaisarn

61.อนุชา วรรณาสุนทรไชย / Anucha Wannasoonthornchai

62.อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / Anan Kasetsinsombut

63.อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ / Akkanut Vantanasombut

64.อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ / Attapong Suksaguanmanoon

65.อรอนงค์ ทิพย์พิมล / Onanong Thippimol

66.อลงกต ใจสงค์ / Alongkot Jaisong

67.อโลชา เวียงพงศ์ / Alyosha Viengphong

68.อันธิฌา แสงชัย / Anticha Sangchai

69.อันยา โพธิวัฒน์ / Anya Pothiwat

70.อัสรี / Ausry

71.อาทิตย์ ศรีจันทร์ / Artit Srijan

72.อานนท์ นำภา / Arnon nampa

73.อาณัติ แสนโท / Arnut Saento

74.อาริตา / Aritaa

75.ฮาเมอร์ ซาลวาลา / Hamer Salwala

76.กรรณิกา เพชรแก้ว / Kannikar Petchkaew

77.กำพล จำปาพันธ์ / Kampol Champapan

78.จณิต เฟื่องฟู / Janit Feangfu

79.จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด / Jukapong eimsaard

80.ฐิตินบ โกมลนิมิ / Thitinob Komalnimi

81.ทองธัช เทพารักษ์ / Thongtouch Theparak

82.ธนศักดิ์ สายจำปา / Thanasak Saijampa

83.ธาดา เฮงทรัพย์กูล / Tada Hengsapkul

84.ธีรมล บัวงาม / Teeramon Buangam

85.ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล / Panithita Kiatsupimon

86.ปริยา รัตนโยธา Pariya Ratanayotha

87.พจน์ พันธา / Phot Phantha

88.พศุตม์ ลาศุกขะ / Pasut Lasuka

89.เพ็ญสุภา สุขคตะ / Pensupa Sukkata

90.แพรจารุ / Praecharu

91.ภัทรภร ภู่ทอง / Patporn Phoothong

92.ภาณุ ตรัยเวช / Panu Trivej

93.มหรรณพ โฉมเฉลา / Mahannop Chomchalao

94.ระริน มุข / Rarin Muk

95.วัชรัสม์ / Watcharat

96.ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ / Supamok Silarak

97.สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย / sinsawat yodbangtoey

98.สุลักษณ์ หลำอุบล / Suluck Lamubol

99.แสงดาว ศรัทธามั่น / Sangdao  Sattaman

100. อรุณรุ่ง สัตย์สวี / Aroonrung Satsawe

101.ก่องแก้ว กวีวรรณ / KonggeawKaweewan

102.กิตติ วิสารกาญจน / KittiWisankanchana

103.ขวัญเรียม จิตอารีย์/ KwanreamJitaree

104.จิตติมา พลิคามิน / JittimaPlikamin

105.ชัยพงษ์ สำเนียง / ChaipongSamnieng

106.ชานนท์ ญาณากร / ChanonYanakorn

107.นิพนธ์ อินทฤทธิ์ niponintarit

108. บุญวรรณี วิริยะ / BooneanneeViriya

109.ปรัชญาภรณ์ ไชยสวัสดิ์ / PrachyapornChaisawas

110.ประกายพฤกษ์ จิตกาธาน / PrakaipruekJittakatan

111.ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์ / PiyashatSinpimonboon

112.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ / PadtheeraNarkurairattana

113.พริม เรด / Prim red

114.พริษฐ์ ชีวารักษ์ / ParitChiwarak

115.ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร / Paitoon Prohmwichit

116.ภัทรภร ภู่ทอง / PatpornPhoothong

117.ภู เชียงดาว/phuchiangdao

118.โมน สวัสดิศรี / MoneSawadsri

119.รัชตะ อารยะ / Ratchata Araya

120.วิสา คัญทัพ / Visa Khanthap

121.สมชาย แซ่จิว / Somchai Saejiu

122.สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล / SomsakStiuiamkool

123.สมอลล์ บัณฑิต อานียา / Small Bandit Aneeya

124.สรายุทธ์ ธรรมโชโต / SarayutThammachoto

125.สุขุมพจน์ คำสุขุม / SukhumpojKamsukhum

126.เอกราช ซาบูร์ / EkrajSabur

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์