เครือข่ายคณาจารย์-ศิษย์เก่าไทยศึกษาจุฬาฯ เรียกร้องกองทัพยุติคดี 5 ผู้ร่วมงานไทยศึกษา

เครือข่ายนักวิชาการ-ศิลปิน ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษาจุฬาฯ กังวลกรณีกองกำลังรักษาความสงบฯ/ตำรวจเชียงใหม่- ดำเนินคดีพลเมือง-นักวิชาการ 5 รายข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีและข่มขู่คุกคามนักวิชาการทุกรูปแบบ

29 ส.ค. 2560 เมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายนักวิชาการและศิลปินเพื่อนไทยศึกษา ตลอดจนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 42 ราย ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนพลเมือง-นักวิชาการที่ร่วมงานไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS13) ที่ถูกกองกำลังรักษาความสงบฯ เชียงใหม่ ดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 โดยเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีและข่มขู่นักวิชาการทุกรูปแบบ

"ถ้าแม้นว่าประเทศแห่งนี้ไม่อาจแม้แต่จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องประเทศตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกิดเหตุจับกุมตั้งข้อหาและข่มขู่คุกคามคณะผู้จัดงานได้แล้ว จะยังมีเสรีภาพทางวิชาการใดๆ เหลืออยู่ให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นได้หรือไม่หากแม้ว่าเขายังคิดจะมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในศาสตร์ใดๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต?" แถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุ

โดยรายละเอียดแถลงการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์มีดังนี้

000

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายนักวิชาการและศิลปินเพื่อนไทยศึกษา ตลอดจนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พวกเรารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแจ้งความดำเนินคดีกับนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระทั้งห้าคน อันสืบเนื่องมาจากงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 การที่ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ (อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), นายชัยพงษ์ สำเนียง (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายธีรมล บัวงาม (นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายนลธวัช มะชัย (นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และนางภัควดี วีระภาสพงษ์ (นักแปลและนักวิชาการอิสระ) ถูกแจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการอย่างร้ายแรง ยังนับเป็นการส่งสัญญาณอันตรายจากรัฐบาลไทยไปสู่วงวิชาการนานาชาติอีกด้วย

ในนามผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายนักวิชาการและศิลปินเพื่อนไทยศึกษา ตลอดจนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พวกเรารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแจ้งความดำเนินคดีกับนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระทั้งห้าคน อันสืบเนื่องมาจากงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 การที่ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ (อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), นายชัยพงษ์ สำเนียง (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายธีรมล บัวงาม (นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายนลธวัช มะชัย (นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และนางภัควดี วีระภาสพงษ์ (นักแปลและนักวิชาการอิสระ) ถูกแจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการอย่างร้ายแรง ยังนับเป็นการส่งสัญญาณอันตรายจากรัฐบาลไทยไปสู่วงวิชาการนานาชาติอีกด้วย

ศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยด้านไทยศึกษาในประเทศไทยอันเป็นจุดกำเนิดดั้งเดิมของศาสตร์แขนงนี้ ศูนย์ของเราได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านไทยศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานมากที่สุดหลักสูตรหนึ่ง และยังเป็นสถาบันเดียวในโลกที่เปิดการเรียนการสอนด้านไทยศึกษาในระดับปริญญาเอก เราได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษามานานหลายปีและได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาหลายต่อหลายครั้ง ในการประชุมนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่เชียงใหม่ครั้งล่าสุดนี้ก็ได้มีสมาชิกเครือข่ายของศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนเข้าร่วมการประชุมทั้งในฐานะผู้นำเสนอบทความ ผู้วิจารณ์บทความ และผู้สังเกตการณ์ที่ลงทะเบียนเข้าฟัง เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการประชุมดังกล่าวนี้เป็นประเพณีปฏิบัติทางวิชาการที่สำคัญ ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านไทยศึกษา อีกทั้งยังช่วยพัฒนาเครือข่ายความมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวงวิชาการไทยกับนักวิชาการนานาชาติทั่วโลกที่ยังมีความสนใจในประเทศเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของเราอีกด้วย

การจะดำเนินการวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการหรือจัดงานประชุมวิชาการที่จะเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในศาสตร์ภูมิภาคศึกษาใดๆ โดยไม่ข้องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิง ในวงวิชาการไทยศึกษาก็เช่นเดียวกัน เราไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทั้งด้านงานวิจัยและเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านไทยศึกษาที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับนานาชาติถ้าแม้นว่าเราจะต้องถูกจำกัดไม่ให้ข้องเกี่ยวกับประเด็นด้านการเมืองใดๆ ในการดำเนินการด้านวิชาการทุกรูปแบบของเรา การแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนนักวิชาการของเราทั้งห้าคนอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้ง 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ออนาคตการคงอยู่ของศาสตร์ไทยศึกษา การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความคลางแคลงสงสัยในวงวิชาการนานาชาติว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในประเทศไทยนั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อีกหรือไม่ในอนาคต ถ้าแม้นว่าประเทศแห่งนี้ไม่อาจแม้แต่จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องประเทศตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกิดเหตุจับกุมตั้งข้อหาและข่มขู่คุกคามคณะผู้จัดงานได้แล้ว จะยังมีเสรีภาพทางวิชาการใดๆ เหลืออยู่ให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นได้หรือไม่หากแม้ว่าเขายังคิดจะมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในศาสตร์ใดๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต?

ในนามแห่งอนาคตอันมืดมนของไทยศึกษาซึ่งเราห่วงกังวลกันหนักหนา ณ เวลานี้ เราขอประนามการกล่าวหาและดำเนินคดีกับ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ, นายชัยพงษ์ สำเนียง, นายธีรมล บัวงาม, นายนลธวัช มะชัย, และนางภัควดี วีระภาสพงษ์ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ และขอเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีและการข่มขู่คุกคามกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวในทุกรูปแบบทันที ศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงจุดยืนสนับสนุนเพื่อนนักวิชาการผู้ร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 เราขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการในสังคมไทย

000

Statement in support of Dr. Chayan Vaddhanaphuti & colleagues (ICTS13)
Thai Studies Center, Chulalongkorn University

As director, faculty, staff members and affiliates of the Thai Studies Center, as well as students, both current and graduates, from the MA and PhD programs in Thai Studies of Chulalongkorn University, we are deeply concerned by the charges brought upon our colleagues involved in the organization of the 13th International Conference on Thai Studies (ICTS13) by the Royal Thai Police. The charges of illegal political assembly filed against the five academics—Dr. Chayan Vaddhanaphuti, Chiang Mai University Lecturer, Chaipong Samnieng, PhD candidate, Teeramon Bua-ngam, graduate student, Nontawat Machai, undergraduate student, and Pakavadi Veerapaspong, independent writer and translator—are not only a gross infringement of academic freedom, but also send a seriously damaging message from the Thai government to the international academic community.

The Thai Studies Center, Chulalongkorn University, is a leading academic institution providing and promoting research in Thai Studies in the very home-base of this field of inquiry—Thailand. Our center operates one of the longest standing MA programs in Thai Studies and the one and only PhD program in Thai Studies in the world. We have continuously contributed to the International Conference on Thai Studies for many years and many conferences prior to the most recent one in Chiang Mai. Many members and former members of the Thai Studies Center, Chulalongkorn University, have also contributed to ICTS13, as paper presenters, discussants, and registered observers. We strongly believe that this conference is a crucial intellectual tradition that not only encourages and improves research in Thai Studies, but also enhances much needed connections and exchanges between the academic community in Thailand and the wider circle of academics around the world who remain interested in this relatively small yet greatly important and intriguing country and culture of ours.

It is impossible to conduct serious research or hold a respectable conference on a certain area studies without touching—however lightly—on matters relating to politics. Thai Studies is no exception. We cannot continue as an internationally recognized provider of research and graduate programs in Thai Studies if all aspects of Thai politics are to be omitted from all our academic endeavors. The persecution of our five colleagues in Chiang Mai related to ICTS13 endangers the very existence of the academic field of Thai Studies. It also casts foreboding doubts among the international academic community of any possible future international academic conferences in Thailand. If this country cannot even host a conference on its own area studies without its organizers being harassed and persecuted, what sort of academic freedom could foreigners expect should they even consider coming to Thailand for academic exchanges in any other field?

In the name of the dim future of Thai Studies that we are apprehensive of, we condemn the persecution of Dr. Chayan Vaddhanaphuti, Chaipong Samnieng, Teeramon Bua-ngam, Nontawat Machai, and Pakavadi Veerapaspong by the Royal Thai Police and demand that the intimidation and charges put forth against them be dropped immediately. The Thai Studies Center, Chulalongkorn University, unreservedly supports the stance of our colleagues at ICTS13. We, too, stand for academic freedom.

Chalermsiripinyorat, Rungrawee (Alumna, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Chotirawe, Carina PhD (Assistant Professor, English, Chulalongkorn University)
Cummings, Robert PhD (Alumnus, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Dania Maya (Lecturer, English, Mae Fah Luang University)
Dort, Lois Ann (Alumna, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Farmer, Brett PhD (Lecturer, School of Communication and Creative Arts, Deakin University)
Fuhrmann, Arnika PhD (Assistant Professor, Asian Studies, Cornell University)
Han, Enze PhD (Professor, International Relations, Hong Kong University)
Hanwong, Lalita PhD (Lecturer, History, Kasetsart University)
Harrison, Rachel PhD (Professor, Southeast Asian Studies, SOAS University of London)

Hongladarom, Soraj PhD (Professor, Philosophy, Chulalongkorn University)
Kang, Dredge PhD (Assistant Professor, Anthropology, UC San Diego)
Kencana, Linda (PhD candidate, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Kesboonchoo-Mead, Kullada PhD (Associate Professor, Political Science, Chulalongkorn U)
Khangpiboon, Kath (Independent scholar)
McDaniel, Justin PhD (Professor, Religious Studies, University of Pennsylvania)
Meedet, Aphirada (Openworlds Publishing House)
Nguyen, Tan Hoang PhD (Associate Professor, Literature, UC San Diego)
Nopsuwanchai, Tossapol (Alumnus, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Pananond, Pavida PhD (Associate Professor, Thammasat Business School, Thammasat U)

Pansittivorakul, Thunska (Film Director, Silpathorn Award Winner 2007)
Pathmanand, Ukrist (Researcher, Asian Studies, Chulalongkorn University)
Pinthongvijayakul, Visisya PhD (Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University)
Ramirez, Pablo PhD (Alumnus, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Ratanawaraha, Apiwat PhD (Assistant Professor, Urban&Regional Planning, Chulalongkorn U)
Reader, Matt (PhD candidate, Asian Studies, Cornell University)
Sinnott, Megan PhD (Associate Professor, Asian Studies, Georgia State University)
Siriyuvasak, Ubonrat PhD (Associate Professor, Communication Arts, Chulalongkorn U)
Thapchumpon, Naruemon PhD (Assistant Professor, Political Science, Chulalongkorn U)
Thien-orn, Panisara (Staff, Thai Studies Center, Chulalongkorn University)

Treerat, Nualnoi PhD (Associate Professor, Asian Studies, Chulalongkorn University)
Uabumrungjit, Chalida (Film Archivist)
Wangaeo, Surichai (Professor, Political Science, Chulalongkorn University)
Wantanasombat, Akkanut (Doctoral student, Thai Studies, Chulalongkorn University)
Waradhammo, Ven. Shine (Wat Khean Khet, Pathumthani)
Warning, Christina (Doctoral Student, Thai Studies Program, Chulalongkorn University)
Wongsurawat, Wasana PhD (Assistant Professor, History, Chulalongkorn University)
Worachaiyut, Siriwan PhD (Assistant Professor, Chinese, Thammasat University)

Yodhong, Chanan (PhD candidate, History, Thammasat University)
Yunyasit, Suphatmet PhD (Lecturer, Human Rights&Peace Studies, Mahidol University)

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์