กสม. พบ ปชช. ภาคตะวันตก สะท้อนเหตุละเมิดสิทธิฯ รุนแรงจากแนวนโยบายพัฒนาของรัฐ

เวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตก วันที่สอง – ทุกภาคส่วนสะท้อนเหตุละเมิดสิทธิฯ รุนแรงเกิดจากแนวนโยบายพัฒนาของรัฐ – ประชาชนร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาผ่านกลไกกรรมการสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งว่า ในวันดังกล่าว (31 ส.ค.60) ที่โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี กสม. จัด “เวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตกและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง กสม. จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังจัดทำเป็นรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเสนอรัฐบาลต่อไป โดยวันนี้เป็นการจัดเวทีฯ วันที่สอง

ช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคตะวันตก” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผู้แทนภาครัฐ บุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 2) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ธีรชัย ชุติมันต์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ.กาญจนบุรี 3) ผู้แทนภาคประชาสังคม จินตนา แก้วขาว กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและบางสะพาน และ 4) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ปริญญา จรูญโรจน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยในเวทีได้สะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ว่า ปัจจุบันแม้ชาวบ้านจะมีความตื่นรู้เรื่องสิทธิและออกมาเรียกร้องสิทธิให้ตนเองและชุมชนมากขึ้น แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตกก็ยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งยังขาดความเข้าใจในบริบทและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น ทำให้ชาวบ้านตกเป็นผู้ต้องหาและกลายเป็นคู่กรณีกับรัฐ โดยที่กระบวนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิกับรัฐนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงยิ่งกว่าการเรียกร้องสิทธิจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งยังต้องดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายของรัฐ นำไปสู่ปัญหาการอุ้มหายดังที่เกิดขึ้นกับประชาชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมาแล้ว

จากนั้นในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่รายประเด็น เช่น ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน/คนสูญหาย ประเด็นสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ประเด็นสิทธิชุมชน : ที่ดินและที่อยู่อาศัย และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเครื่องมือหนึ่ง

อนึ่ง รายงานข่าวระบุว่า การจัดเวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตกครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีพบประชาชนในภูมิภาคครั้งที่ 5 ของ กสม. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 3) โดยปีที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มาแล้ว การจัดเวทีฯ ในครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้ กสม. ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครบทุกภูมิภาคของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์