ส.พระปกเกล้าเผยผลสำรวจ รอบ 15 ปี 'ทักษิณ' เป็นนายกฯ ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุด 'ประยุทธ์' รองลงมา

สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจแจกแจงความเชื่อถือของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2545-2560 พบ ทักษิณ รับความนิยมถึง 92.9 % ในปี 46 ลำดับถัดมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ 87.5 % ในปี 58 

5 ก.ย. 256 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงาน ต่างๆ พ.ศ. 2560 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ การบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และนำผลที่ได้จาก การสำรวจไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป รวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560 สัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทั่วประเทศ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 33,420 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะ เป็นตามหลักสถิติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันพระปกเกล้า

วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจแจกแจงความเชื่อถือของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2545-2560 พบว่า นายกฯ ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาคือ ทักษิณ ชินวัตร ได้รับความนิยมถึง 92.9 % ในปี 2546 แต่ลดลงมาเหลือ 77.2 % ในปี 2549 ก่อนมีการรัฐประหาร ขณะที่นายกฯ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในลำดับถัดมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ 87.5 % ในปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งปีหลังรัฐประหาร โดยความนิยมลดลงมาเล็กน้อยใน 2 ปีถัดมาที่ 84.6 % และ 84.8 %

นายกฯ ที่ได้รับความนิยมต่ำสุดคือ สมัคร สุนทรเวช และ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 37.6 % ในปี 2551 ส่วน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2553 คือ 61.6% ตกลงมาเหลือ 51.2 %ในปี 2554 ขณะที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2555 คือ 69.9 % แต่ตกลงมาเหลือ 63.4 % ในปี 2556-2557 น่าสังเกตว่าความนิยมตกต่ำของนายกฯที่มาจากพลเรือนทั้ง 3 คน จะตกลงในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองสูงสุดของยุครัฐบาลนั้นๆ

ส่วนความเชื่อมั่นที่มีต่อทหาร อยู่ที่เฉลี่ย 77.98 % ในช่วง 15 ปี โดยมีความเชื่อมั่นต่ำสุดในปี 2550 สมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกฯ และความเชื่อมั่นสูงสุดในปี 2558 สมัยที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ความเชื่อมั่นต่อตำรวจ อยู่ที่เฉลี่ย 60.42 % โดยตกต่ำที่สุดในปี 2557 ช่วง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำรัฐประหาร และสูงสุดในปี 2548 ช่วงที่ทักษิณ เป็นนายกฯ

ลสำรวจความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือคณะบุคคล พบว่า 5 อันดับแรก ประกอบด้วย แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 86.4 % แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน 85.6 % ทหาร 85.1 % พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ 84.8 % และ คสช. 82.3 % ขณะที่ความนิยมต่ำสุด 5 อันดับ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ 36.8 % องค์กรพัฒนาเอกชน 38.3 % พรรคเพื่อไทย 39.4 % พรรคการเมืองโดยรวม 43.5 % และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 47.6 %

ทั้งนี้ ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนั้น พบว่า 5 อันดับแรกได้แก่ การปกป้องเชิดชูพระมหากษัตริย์ 97.2 % เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 92.4 % โครงการหลักสุขภาพถ้วนหน้า 92 % การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน ป่าไม้ ทะเล 89.7 % และการควบคุมราคาสลากกินแบ่ง 89.4 % โดยจุดที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเรื่องปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง 43.9 % รองลงมาคือราคาพืชผลเกษตร 54 %

หน่วยงานองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม 83.6 % รองลงมาคือศาลรัฐธรรมนูญ 80.3 % ศาลปกครอง 80.2 % ผู้ตรวจการแผ่นดิน 71.8 % และ ป.ป.ช. 70.7 % ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ที่ได้รับความพึงใจต่ำสุด ก็ยังมีถึง 62.6 %

ที่มา สถาบันพระปกเกล้า และข่าวสดออนไลน์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์