กวีประชาไท: สรรพกวีหวนกระดูกกวีกล่าวกับเลือดเนื้อกวี

กวีเลือนตัวกับศีลธรรมและธรรมะ
ศีลธรรมและธรรมะก็จักจดจำกวี
กวีเลือนตัวกับป่าเขา
ป่าเขาก็จักจดจำกวี
กวีเลือนตัวกับสังคม
สังคมก็จักจดจำกวี
กวีเลือนตัวกับเจ้านาย
เจ้านายก็จักจดจำกวี
กวีเลือนตัวกับคนจนยาก
คนจนยากก็จักจดจำกวี

จะเป็นกวีแบบไหน?
อยากให้ใครจดจำกวี?

เลือดเนื้อกวีเลือกไม่ถูก
กระดูกกวีจึงถาม

ศีลธรรมและธรรมะคืออะไร อยู่ที่ไหน
ป่าเขาคืออะไร อยู่ที่ไหน
สังคมคืออะไร อยู่ที่ไหน
เจ้านายคืออะไร อยู่ที่ไหน
คนจนยากคืออะไร อยู่ที่ไหน
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย...
เสียงผ่าลั่นป่าช้า
กระดูกกวีกับเลือดเนื้อกวียืนตรงแทบไม่ทัน