ประธานกกต.เผยเตรียมส่งไม้ต่อชุดใหม่แล้ว - เปิดตัวโปรแกรมรับสมัคร ส.ส. ออนไลน์

ประธานกกต. เผยเตรียมการทุกอย่างเพื่อส่งไม้ต่อชุดใหม่แล้ว กกต. พร้อมเปิดตัวโปรแกรมรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ทางอินเทอร์เน็ต

ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (แฟ้มภาพ)

13 ก.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (13 ก.ย.60) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมกกต.พบสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย.2560 ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเปิดงานว่า กิจกรรมครั้งนี้จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของสำนักงาน กกต. ยอมรับว่าเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 

“ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี 9 เดือนของกกต.ชุดปัจจุบัน ผมภูมิใจมาตลอดกับการทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจหน้าที่และแรงกดดันต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนคงได้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งภารกิจการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัยชี้ขาด และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตลอดจนกฎระเบียบและข้อคำสั่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่” ประธาน กกต. กล่าว

ศุภชัย กล่าวว่า กกต.ปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อ ขณะนี้วางแผนเตรียมงานการส่งมอบภารกิจให้กับกกต.ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริบทใหม่ในศตวรรษนี้เป็นความท้าทายของกกต.และคนไทยทุกคนที่ต้องปรับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในโลกที่ไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารเชื่อมต่อกัน โลกเล็กลงแต่ก็ซับซ้อน หลายปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยง ปัจจัยด้านต่าง ๆ จะกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนสิ่งที่มนุษย์ทำได้ บางเรื่องกลับเปราะบางอย่างน่ากังวล

“ยอมรับว่าการพัฒนาของประเทศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น หลายคนพ้นจากความยากจน พัฒนาทางการแพทย์ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยมีโจทย์ที่ยังต้องแก้ไขคือ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ดังนั้น ความท้าทายที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันคือการไม่หยุดนิ่งเพื่อเดินหน้าไปยังประชาธิปไตย ในอนาคตจะได้เห็นมิติการพัฒนาแต่ละด้านของกกต.ให้เท่าทันกับสถานการณ์โลกอยู่เสมอ ขณะนี้ดำเนินการหลายเรื่องโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปราบการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบต่อไป” ประธานกกต. กล่าว

ศุภชัย กล่าวถึงการเตรียมส่งมอบงานให้กับ กกต.ชุดใหม่ว่า ขณะนี้กิจการทุกด้านของ กกต.ได้ดำเนินการในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ได้จัดเตรียมระเบียบข้อบังคับที่ออกตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ กกต.ชุดใหม่ได้เข้ามาศึกษา ขณะที่ด้านกิจการการมีส่วนร่วมได้ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้งให้กับประชาชนในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และยังมีภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น รด.จิตอาสา ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดคุยเพื่อขอความร่วมมือแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันพรรคการเมืองเตรียมไว้ด้วย เพราะเชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่อาจสร้างความยุ่งยากให้แก่กกต.ชุดใหม่ได้ 

เปิดตัวโปรแกรมรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ทางอินเทอร์เน็ต

ขณะที่วานนี้ (12 ก.ย.60) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต. รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. เป็นประธานการประชุมชี้แจง พรรคการเมืองและสื่อมวลชน ถึงการใช้โปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต และการจัดทำฐานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพรรคการเมือง เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการดูแลระบบการประเมินผล ก่อนที่จะนำโปรแกรมไปใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสมัครรับเลือกตั้ง   

“ระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มช่องทางการสมัครรับเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนอก เหนือจากการไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ซึ่งระบบการจัดทำฐานข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง จะทำให้เกิดความสะดวก ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการเลือกตั้งของผู้ที่เกี่ยวข้อง” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมดังกล่าว และจัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนพรรคการเมือง พนักงานการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดให้มีการอบรม รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น ระหว่างวันที่ 18 ก.ค.–5 ก.ย 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมและการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการรับสมัครทางอินเตอร์เนต ก่อนการประกาศรับสมัคร พรรคการเมืองจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่านจากสำนักงาน กกต. เพื่อจะนำข้อมูลผู้สมัคร ทั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ พร้อมหลักฐานการสมัครที่กฎหมายกำหนด บันทึกเข้าไปในระบบ และเมื่อถึงวันสมัครรับเลือกตั้งที่ กกต.จะเปิดรับสมัคร รวม 5 วัน พรรคการเมืองก็จะต้องเข้าระบบ เพื่อไปยืนยันการสมัคร  เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตตรวจสอบว่า ข้อมูลหลักฐานครบถ้วน ก็จะออกใบสมัครแจ้งผู้สมัคร และ กกต.ก็จะจัดจับสลากหมายเลขผู้สมัคร แต่หากพรรคการเมืองและผู้สมัครยังคงต้องการเดินทางไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวิธีการเดิม ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ที่มา : สำนักข่าวไทย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์