กสม. จัดวงถกทำไกด์ไลน์คุ้มครองสิทธิฯผู้หญิงมลายูมุสลิม ชายแดนใต้

อังคณา เผยแม้ ครม.มีมติป้องกันล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังพบมี จนท.รัฐหญิงทั้งพุทธ-มุสลิมถูกกระทำความรุนแรง  ยัน กสม.ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและผู้กระทำผิดต้องได้รับผิ

14 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง. กสม.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมลายูมุสลิม จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ “การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ” ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

อังคณา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ มีอำนาจหน้าที่หนึ่งในการปกป้องผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะผู้หญิงเฉพาะกลุ่มอันหมายถึงผู้หญิงกลุ่มเปราะบางเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มมุสลิม โดยเมื่อปี พ.ศ. 57 - 58  กสม. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว จากการสัมมนาพบว่า แม้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เคร่งครัด ครบถ้วน เป็นธรรมต่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง แต่ยังคงปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ทั้งเจ้าหน้าที่หญิงไทยมุสลิมและไทยพุทธ รวมถึงกรณีที่มีข่าวเด็กหญิงถูกรุมข่มขืนที่จังหวัดพังงาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่ง กสม. ได้รับหนังสือประทับลับที่สุด ขอให้ประสานการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากผู้เสียหายถูกคุกคามจากชุมชน อย่างไรก็ดีกรณีดังกล่าวได้รับการประสานการคุ้มครองแล้ว ทั้งนี้ กสม. ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และผู้กระทำผิดต้องได้รับผิดจากการกระทำนั้นปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า ช่วงเช้ามีการปาฐกถานำเรื่อง “การใช้กฎหมายครอบครัวและมรดกกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” โดย จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามด้วยการอภิปรายเรื่อง “เสียงเรียกร้องของผู้หญิงมุสลิมและประสบการณ์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิม” ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้หญิงมุสลิม 2) ดาราราย รักษาสิริพงศ์ มูลนิธิผู้หญิง 3) สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ อนุกรรมการด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ ดำเนินรายการโดย นัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร โดยในเวทีฯ มีการสะท้อนปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการนำเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมลายูมุสลิม

จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “หลักอิสลามเชิงบวกที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและหนทางสู่การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” ผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ 1) ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี 2) ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการอิสลามประจำจังหวีดเชียงใหม่ 3) เอกชัย เนติภูมิกุล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และ 4) อังคณา ดำเนินรายการโดย อุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง ส่วนช่วงบ่าย มีการอภิปรายเรื่อง “การนำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมให้เป็นจริง” โดย 1) ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2) ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี และ 3) กนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ดำเนินรายการโดย อังคณา 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์