อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา

กลุ่ม Black Circle จี้ 'เฉลิมชัย' ชี้แจงกรณีรับน้องจิตรกรรมฯ ศิลปากร

นักเขียน ศิลปิน และนักวิชาการ กลุ่ม Black Circle ออกแถลงการณ์ ขอให้ 'เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์' ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร ชี้แจงการให้โอวาทนักศึกษาใหม่ด้วยคำพูดที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech)

 
23 ก.ย. 2560 นักเขียน ศิลปิน และนักวิชาการ กลุ่ม Black Circle ออกแถลงการณ์ 'แถลงการณ์กลุ่ม Black Circle เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร' โดยระบุว่าจากกรณีกิจกรรมรับน้อง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภายพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ออกมาเปิดเผยถึงลักษณะของกิจกรรมอันไม่เหมาะสมผ่านสื่อบางสำนักและต่อมานักศึกษากลุ่มดังกล่าวถูกคุกคามด้วยการกลั่นแกล้งและล้อเลียนต่าง ๆ นานาเพื่อให้ได้รับความอับอายนั้น นับเป็นการกระทำที่ลดทอนความเป็นมนุษย์และปิดกั้นการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันถือเป็นลักษณะอำนาจนิยมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่จริงแล้วควรจะเป็นพื้นที่เปิดเสรีทางความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ยิ่งในมหาวิทยาลัยที่อ้างความโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ ยิ่งควรจะมีจินตนาการนึกถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย แทนที่จะอ้างประเพณีโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 
ในแถลงการณ์ยังระบุว่ายิ่งไปกว่านั้น 'เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์' ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ ยังให้โอวาทนักศึกษาใหม่ด้วยคำพูดที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) โดยที่ตัวศิลปินผู้สร้างวัดร่องขุ่นมิได้สำนึกว่า "วจีกรรม" ย่อมส่อถึง “มโนกรรม” อันอาจจะนำไปสู่ “กายกรรม” หรือการกระทำได้ ซึ่งในแถลงการณ์ได้ขอให้เฉลิมชัยออกมาชี้แจงต่อคำพูดอันอาจก่อให้เกิดความเกลียดชังดังกล่าวของตน
 
โดยแถลงการทั้งหมดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
 

แถลงการณ์กลุ่ม Black Circle เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากกรณีกิจกรรมรับน้อง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภายพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ออกมาเปิดเผยถึงลักษณะของกิจกรรมอันไม่เหมาะสมผ่านสื่อบางสำนักและต่อมานักศึกษากลุ่มดังกล่าวถูกคุกคามด้วยการกลั่นแกล้งและล้อเลียนต่าง ๆ นานาเพื่อให้ได้รับความอับอายนั้น นับเป็นการกระทำที่ลดทอนความเป็นมนุษย์และปิดกั้นการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันถือเป็นลักษณะอำนาจนิยมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่จริงแล้วควรจะเป็นพื้นที่เปิดเสรีทางความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ยิ่งในมหาวิทยาลัยที่อ้างความโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ ยิ่งควรจะมีจินตนาการนึกถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย แทนที่จะอ้างประเพณีโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 
ยิ่งไปกว่านั้น เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ ยังให้โอวาทนักศึกษาใหม่ด้วยคำพูดที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) โดยที่ตัวศิลปินผู้สร้างวัดร่องขุ่นมิได้สำนึกว่า "วจีกรรม" ย่อมส่อถึง “มโนกรรม” อันอาจจะนำไปสู่ “กายกรรม” หรือการกระทำได้
 
ทางกลุ่ม Black Circle ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียน ศิลปิน และนักวิชาการ จึงขอให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องดังกล่าวออกมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้เฉลิมชัยออกมาชี้แจงต่อคำพูดอันอาจก่อให้เกิดความเกลียดชังดังกล่าวของตน รวมทั้งขอให้กำลังใจนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการออกมาเปิดเผยถึงกิจกรรมที่ไม่เคารพความเท่าเทียมกันของมนุษย์
 
กลุ่ม Black Circle 
 
กิตติพล สรัคคานนท์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
คงกฤช ไตรยวงค์
งามศุกร์ รัตนเสถียร
ทวีศักดิ์ เผือกสม
ธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
บดินทร์ สายแสง
ปิยณัฐ ประถมวงษ์
พิพัฒน์ พสุธารชาติ
ภาคิน นิมมานนรวงศ์
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ภู กระดาษ
วริตตา ศรีรัตนา
อาทิตย์ ศรีจันทร์
เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์