ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ไปอีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย.61

3 ต.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ.2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ระบุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ด้วยว่า คือ โดยที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พ.ย.59 ได้กําหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตรา ร้อยละ 6.3 เป็นการชั่วคราว สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิด ในการเสียภาษีเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60 และจัดเก็บ เป็นอัตราร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับ ภาคเอกชน อันจะส่งผลทําให้ภาพรวมของการบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงยิ่งขึ้น สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6.3 ออกไปอีก จนถึงวันที่ 30 ก.ย.61 และลดอัตราเป็นร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี

โดยเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรดังกล่าว ด้วยการจัดเก็ยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี เร่ิ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 หลังจากกระทรวงการคลังประเมินภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว หากปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมให้ชะลอตัว ทั้งการบริโภค การลงทุน ดังนั้น เพื่อช่วยดูแลกำลังซื้อของประชาชนขณะนี้ และการสร้างความเชื่อมั่นกับภาคเอกชน การจัดทำแผนธุรกิจ จึงคงภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก แม้กระทบต่อรายได้รัฐบาล 232,600 ล้านบาท/ปี 

รายละเอียดพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว : 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดย มาตรา 3 ระบุว่า ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับสินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์