อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 วินาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: ทึ่สุดแล้วเพียงเราเถ้าธุลี

เราต่างมา ต่างไป ในพิภพ
เราล้วนมี จุดจบ ที่ไม่ต่าง
ลมหายใจ ยังอยู่ สู้ทุกทาง
เห็นทุกข์สุข ทุกอย่าง ระหว่างวัย

เราผ่านร้อน ผ่านหนาว หลายคราวนัก
ทั้งหน่วงหนัก นักหนา ถาโถมใส่
คิดทำสิ่ง ดีงาม ท่ามเป็นไป
อุดมการณ์ ยิ่งใหญ่ เพื่อมวลชน

เห็นทุกข์แค้น เคืองเข็ญ ของผู้อื่น
เป็นทุกข์ตน ปลุกตื่น หมื่นแสนหน
ถมทุกข์แทน มวลมหา ประชาชน
เห็นทุกข์ปน ล้นทุกข์ อุกระอา

เห็นบ้านเมือง ในมือ ผู้ปกครอง
กุมอำนาจ สนอง กิเลสหนา
เห็นเหลื่อมล้ำ ย่ำเกียรติ เบียดบีฑา
เสรีสิทธิ อิสรา คว้าเพียงเงา

เราต่างมา ต่างไป น้อมใจรับ
เรามิอาจ ย้อนกลับ ไปทางเก่า
เก็บทรงจำ ย้ำเยือน เตือนจิตเกลา
ที่สุดแล้ว เหลือเพียงเรา เถ้าธุลี...

อำลาอาลัย
แด่ คุณลุง 'อุดร ทองน้อย' ผู้วายชนม์
30 กันยายน 2560