อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 นาที 17 วินาที ที่ผ่านมา

เสวนา 'แผ่นดินจึงดาลฯ' 20.0.20 | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์-ยุกติ มุกดาวิจิตร

เสวนาแนะนำหนังสือ 'แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ' ในวาระครบรอบ 20 ปี รัฐธรรมนูญ 2540 และการเดินหน้า (ในสภาพบังคับ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงานประชาไท วิทยากรโดยพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ร่วมแลกเปลี่ยนโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชำนาญ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)